Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

акушеро гинекологично отделение мездра

акушеро гинекологично отделение мездра , апаратура за прецизна диагностика мездра, болница град мездра, болница с модерна апаратура мездра, болнична помощ мездра, висококачествени медицински услуги мездра, детско отделение мездра, диагностика и лечение мездра, добри медицински специалисти мездра, добро лечебно заведение мездра, достъпна медицинска помощ мездра, ехографски кабинет мездра и региона, здравни медицински грижи мездра, качествена медицинска помощ мездра, качествени здравни грижи мездра, квалифициран медицински екип мездра, клинична лаборатория град мездра, мамограф в мездра и региона, мбал мездра, мбал мездра еоод, медико диагностични лаборатории мездра, медицински услуги на високо ниво мездра, микробиологична лаборатория град мездра, многопрофилна болница мездра, неврологично отделение мездра, отделение за реанимация регион мездра , отделение по образна диагностика мездра, офталмолог в мездра и региона , препоръчана болница град мездра, рентген в мездра и региона, скенер в мездра и региона, хирургично отделение мездра, хистологична лаборатория община мездра

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

 

МБАЛ Мездра ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра.

 

Дейността протича при стриктно спазване на правилата на чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от ЗЛЗ.

 

Специалистите в МБАЛ Мездра извършват компетентно диагностициране и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по основни медицински специалности: Вътрешни болести, Детски болести, Акушерство и гинекология, Хирургия, Неврология, Анестезия и интензивно лечение, Лабораторна диагностика, Ехографска диагностика, Рентгенова диагностика, Родилна помощ, Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.

 

В лечебното заведение се извършват следните медицински услуги и процедури на високо професионално ниво:


- Диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания


- Диагностика и активно лечение на лица с изострени, хронични заболявания


- Диагностика и активно лечение на лица със състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия


- Родилна помощ


- Пълен набор от лабораторни изследвания


- Изследвания в областта на образната диагностика: рентгенография, КАТ


- Ултразвукова диагностика

 


МБАЛ Мездра разполага с модерно и съвременно оборудване във всички области на медицината – компютърен томограф, мамографски апарат, доплеров сонограф, холтер, велоергометър, ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп и други.

 

Болницата обслужва пряко населението в следните общини:

 

Очиндол, Елисейна, Злидол, Оселна, Зверино, Игнатица, Вършебница, Крапец, Руска Бяла, Моравица, Боденец, Люти брод, Черепишки манастир, Люти дол, Ребърково, Мездра, Брусен, Дърманци, Лик, Типченица, Горна Кремена, Долна Кремена, Царевец, Ослен криводол, Старо село, Горна Бешовица, Кален, Цаконица.

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра разполага с модерна клинична лаборатория, в която се извършва широк набор от изследвания. Оборудването е автоматично. Работата ѝ е изцяло съобразена с Националния стандарт по Клинична лаборатория.

 

През всички тези години МБАЛ Мездра затвърди добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги на европейско ниво.

 

Разбира се зад всичко това стои много, постоянна и коректна работа, ефективни резултати, активна грижа, амбиция и кауза: опазване живота и здравето на хората.

 

Управител на Многопрофилна болница за активно лечение Мездра ЕООД е г-н Светозар Луканов.

 


„За нас и нашия екип - пациента е преди всичко!“

  

Мисия

 

 

Мисията на Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Мездра е:

 

  • да осигурява на пациентите качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението;

 

  • да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика;

 

  • да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за подобряване на качеството на живот на обслужваното население.

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Град Мездра, Община Мездра, ул. Янко Сакъзов 33
Телефон: 091092423
Факс: 091092600
Интернет сайт: mbal-mezdra.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Още Здравни заведения в Община Мездра

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД, Мездра

МБАЛ Мездра ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра. Дейността протича п