Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит - Структура

болница за активно лечение луковит

болница за активно лечение луковит, болница с модерна апаратура луковит, болнична помощ луковит, високо качество на обслужване луковит, диагностично консултативна помощ луковит, здравно заведение луковит, качествена медицинска помощ луковит, качествени медицински услуги луковит, квалифициран медицински екип луковит, квалифицирана болнична помощ луковит, лекари специалисти с богат опит луковит, лечебно заведение за болнична помощ луковит, лечебно заведение луковит, мбал луковит, многопрофилна болница за активно лечение луковит, многопрофилна болница луковит, модерно здравно заведение луковит, модерно лечебно заведение луковит

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит разполага със 108 легла, разпределени в пет отделения:

 

ТЕРАПЕВТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с 30 легла. Изградено е от 3 сектора: пулмологичен, ендокринологичен и кардиологичен сектор. Разполага с кабинет по неинвазивна и функционална диагностика, оборудван с ехокардиограф и велоергометър. Обслужва пациенти по клинични пътеки – декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години, остър миокарден инфаркт, нестабилна форма на ангина пекторис, остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда, ритъмни и проводни нарушения, бронхопневмония, ХОББ и обострени хронични и остри белодробни състояния.

 

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с 15 легла и сектор по обща хирургия. Оперативната работа е в пълен обем и разнообразие, както в областта на средната, така и в областта на голямата хирургия. Работи се и оперативна травматология и лапароскопска хирургия. Извършват се инструментални изследвания на горен интестициален тракт – гастроскопия, фибросколоноскопия, колоноскопия. Обслужва клинични пътеки, включващи спешни състояния в областта на коремната хирургия, Към отделението са разкрити 2 реанимационни легла, където се възстановяват и поддържат основните жизнени функции. Осъществява се 24 часово наблюдение на пациентите чрез високоспециализиран персонал и съвременна модерна апаратура. Лекуват се всички пациенти с настъпили нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание. Разполага с централна кислородна инсталация.

 

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК включващ хирургична, акушеро-гинекологична и очна операционни. Разполага със съвременна апаратура за извършване на операции в областта на коремната хирургия, неврохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология, очни операции с лазер и други.

 

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с 15 легла, с обособени три сектора: родилен, сектор патологична бременност и гинекологичен. Отделението разполага с: операционна зала, в която се извършват планови и спешни интервенции; родилна зала, оборудвана с фетален монитор, с който се контролира родовата дейност и сърдечната честота на плода; сектор за недоносени деца, оборудван със съвременна апаратура (кувьоз, пулсуоксиметър и др.). За новородените в депресия се полагат особени грижи. Отделението работи по клинични пътеки, включващи грижи за новородено дете, раждане, преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания, интензивни грижи при бременност с реализиран риск и дриги.

 

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ с 15 легла. Отделението работи по клинични пътеки, включващи бронхиална астма под 18 годишна възраст, диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система, бронхопневмония и бронхиолит, остро протичащи чревни инфекции, диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама и др. Отделението е оборудвано със съвременна медицинска техника и осигурява активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.


НЕВРОЛОФГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ с 20 легла. Работи по клинични пътеки, включващи диагностика – извършват се високоспециализирани изследвания на централната и периферната нервна система, лечение на заболявания на централната и периферна нервна системи и техните усложнения. Разполага с кабинети по доплерова-сонографска диагностика, ЕЕГ и ЕМГ.

 

ДОАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНОТО ЗВЕНО включва приемно-консултативни кабинети: терапевтичен, хирургичен, акушеро-гинекологичен, неврологичен, педиатричен, регистратура и информационно звено.

 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Клиничната лаборатория е оборудвана с модерна и ефективна апаратура, осигуряваща точни и възпроизводими резултати на извършваните анализи. Лабораторията извършва биохимични, хематологични, кръвно-газови и коагулометрични анализи, ликворно изследване и хормонална диагностика

 

ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА и кабинети за функционална и образна диагностика

 

Отделение по образна диагностика – извършва всички видове изследвания, свързани с ултразвукова диагностика на корем, коремни органи, повърхностни структури и щитовидна жлеза, мамографски изследвания, конвенционална рентгенова диагностика и компютърна спирална томография. Отделението разполага с компютърен томограф, мамограф за изследване на женска гърда, ехографи.

 

Отделение за функционална диагностика – извършва всички видове изследвания на централна нервна и периферна нервна система и неинвазивна функционална диагностика на сърдечносъдова система.

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

 

Обслужва стационарно болни. Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите.

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЛУКОВИТ

Град Луковит, Община Луковит, ул. Княз Борис І 52
Телефон: 069752330
Факс: 069754086

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит

Още Здравни заведения в Община Луковит

Медико - диагностична клинична лаборатория Медика - Лаб

Медико - диагностична клинична лаборатория Медика - Лаб, Луковит

Медико - диагностична клинична лаборатория Медика - Лаб е със седалище град Луковит. Създадена с желание да се превърне в място, където да се правят качествени изследвания, пациентите да бъдат посрещ

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит, Луковит

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужда