Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит

болница за активно лечение луковит

болница за активно лечение луковит, болница с модерна апаратура луковит, болнична помощ луковит, високо качество на обслужване луковит, диагностично консултативна помощ луковит, здравно заведение луковит, качествена медицинска помощ луковит, качествени медицински услуги луковит, квалифициран медицински екип луковит, квалифицирана болнична помощ луковит, лекари специалисти с богат опит луковит, лечебно заведение за болнична помощ луковит, лечебно заведение луковит, мбал луковит, многопрофилна болница за активно лечение луковит, многопрофилна болница луковит, модерно здравно заведение луковит, модерно лечебно заведение луковит

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Информация

Информация

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.


Осигурява диагностично-консултативна и болнична помощ за над 22 хиляди пациенти на територията на община Луковит и съседните общини.


Лечебното заведение разполага със 108 легла, разпределени в пет отделения: терапевтично, неврологично, хирургично, детско и акушеро-гинекологично.


За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно - консултативен кабинет, медико - диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично - консултативен блок.

 

МБАЛ - Луковит разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


През 2015 г. по проект " Преустройство и оборудване ", болницата в град Луковит се сдоби с модерно медицинско оборудване, както и с отделение за долекуване и продължително лечение с капацитет 8 легла плюс 2 за интензивно лечение, беше осигурена възможност за работа по нови 8 клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация.

 

Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

 

В МБАЛ - Луковит се изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности - вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, детски и инфекциозни болести, анестезиология и интензивно лечение, хемодиализно лечение, физиотерапия и образна диагностика.

 

Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

 

МБАЛ - Луковит извършва дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.

 

МБАЛ - Луковит е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

 

Управител на болницата е Д-р Иван Иванов.

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЛУКОВИТ

Град Луковит, Община Луковит, ул. Княз Борис І 52
Телефон: 069752330
Факс: 069754086

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит
Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит

Още Здравни заведения в Община Луковит

Медико - диагностична клинична лаборатория Медика - Лаб

Медико - диагностична клинична лаборатория Медика - Лаб, Луковит

Медико - диагностична клинична лаборатория Медика - Лаб е със седалище град Луковит. Създадена с желание да се превърне в място, където да се правят качествени изследвания, пациентите да бъдат посрещ

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит

Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит, Луковит

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужда