Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат е здравно заведение, което оказва болнична медицинска помощ на населението от общините Карнобат и Сунгурларе и хемодиализна помощ на нуждаещите се болни от общините Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен.

 

Приоритет в работата на болницата е профилактиката и лечението по всички медицински специалности, съпроводени от необходимите изследвания за бърза и прецизна диагностика.

 

МБАЛ - Карнобат предоставя пряк достъп до специализирана болнична помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.

 

Лечебното заведение разполага с екип от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината, с четири санитарни коли, от които две линейки и един лек автомобил.

 

В МБАЛ - Карнобат функционират отделения по следните специалности:

 

  • Вътрешни болести

 

  • Нервни болести

 

  • Педиатрия

 

  • Образна диагностика

 

  • Пневмология и фтизиатрия

 

В лечебното заведение се извършва:


• Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебното заведение за извънболнична помощ;


• Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дантална медицина от други лечебни заведения;


• Рехабилитация;


• Провеждане на клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство.

 

 

Контакти

 


гр. Карнобат - 8400
ул. Стара планина No 180

 

 

Управител: 0879/25 23 00


Гл. счетоводител: 0879 /25 23 22


Личен състав: 0888 /390 098


Вътрешно отделение: 0888 /412 743


Детско отделение: 0888 /412 699


Неврологично отделение: 0888 /406 851


Рентгеново отделение: 0888 /402 930


Отделение по хемодиализа: 0888 /396 562

 


е-mail: mbalkarnobat@abv.bg

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат

Град Карнобат, Община Карнобат, ул. Стара планина 180
GSM: 0879252300
Интернет сайт: mbalkarnobat.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Карнобат

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат, Карнобат

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат е здравно заведение, което оказва болнична медицинска помощ на населението от общините Карнобат и Сунгурларе и хемодиализна помощ на нуждаещите се б