Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИХТИМАН ЕООД, Град Ихтиман

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИХТИМАН ЕООД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИХТИМАН ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Ихтиман ЕООД е заведение за болнична помощ на територията на община Ихтиман.

 

Болничното заведние изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности - вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, лаборатория и рентгенова диагностика, родилна помощ.

 

Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

 

Работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове.

 

Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.

 

МБАЛ - Ихтиман ЕООД разполага с :


Консултативно - диагностичен блок :

 

 • Приемни кабинети
 • Рентгенов кабинет
 • Клинична лаборатория
 • Регистратура


Стационарен блок :

 

 • Хирургично отделение
 • Вътрешно отделение
 • Неврологично отделение
 • Детско отделение
 • Акушеро - гинекологично отделение
 • Блок болнична аптека 
 • Административно - стопански блок

 

ЕКИП

 

Екипът на МБАЛ - Ихтиман ЕООД :


Управление :

 

 • Ивка Иванова Георгиева - управител
 • Екатерина Кехайова - Иванова - главна медицинска сестра
 • Анна Иванова - главен счетоводител


Специалисти :

 

 • Д-р Станю Янков - хирургия
 • Д-р Мария Новакова - вътрешни болести и кардиология
 • Д-р Десислава Неделчева - нервни болест
 • Д-р Красимир Тютюнджиев - акушерство и гинекология
 • Д-р Алекси Шенков - детски болести

 


Наличната леглова база, апаратура и екип от отлични специалисти, осигуряват високо качествена медицинска помощ.

 

Контакти

Къща Кати

Телефон: 072482164, 072482364, 072482451
GSM: 072482451

Галерия

Още Здравни заведения в Община Ихтиман