Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ, Град Гоце Делчев

болница с модерна апаратура гоце делчев

болница с модерна апаратура гоце делчев, високо качество на обслужване гоце делчев, добро лечебно заведение гоце делчев, качествена медицинска помощ гоце делчев, качествени медицински услуги гоце делчев, квалифициран медицински екип гоце делчев, квалифицирана болнична помощ гоце делчев, лекари специалисти с богат опит гоце делчев, мбал иван скендеров, мбал иван скендеров гоце делчев, многопрофилна болница гоце делчев, модерно здравно заведение гоце делчев

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ
Информация

Информация

 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИВАН СКЕНДЕРОВ, Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

 

Лечебното заведение разполага със 155 легла, разпределени в 11 отделения.


Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.


За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно - консултативен кабинет, медико - диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично - консултативен блок.


МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти. Пациентите се настаняват в удобни болнични стаи, всяка от тях с телевизор.

 

Лечебното заведение работи по договор с Районната здравноосигурителна каса град Благоевград.


В МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ, Гоце Делчев се изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности - вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, детски и инфекциозни болести, анестезиология и интензивно лечение, хемодиализно лечение, физиотерапия и образна диагностика.


Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.


В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.


МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ разполага със следните отделения за клинично лечение :

 

 • Вътрешно отделение

 

 • Хирургично отделение

 

 • Ортопедо-траматологично отделение

 

 • Неврологично отделение

 

 • Детско отделение

 

 • Акушеро-гинекологично отделение

 

 • Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение

 

 • Отделение по хемодиализа

 

 • Инфекциозно отделение

 

 • Отделение по физиотерапия

 

 • Отделение по Образна диагностика

 

Консултативно-диагностичният блок на МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ разполага с приемно - консултативен кабинет, звено за кръв и кръвни продукти, отделение за образна диагностика, клинична и микробиологична лаборатории, болнична аптека.


В клиничната лаборатория има 24 часово дежурство и се поддържат голям брой спешни показатели. Оборудването е автоматично. Работата ѝ е изцяло съобразена с Националния стандарт по Клинична лаборатория.


В Микробиологична лаборатория се извършват всички необходими изследвания и е в постоянна връзка с болничния епидемиолог, НЦЗПБ, РИОКОЗ.


МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

 


Спазва максимата: " Ние работим за по-доброто качество на живот на своите пациенти "

 

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ

Град Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, ул. Стара планина 54
Телефон: 075195114, 075195123, 075195144
Факс: 075160243
Интернет сайт: mbal-gocedelchev.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Гоце Делчев

Регистър на здравеопазването

ЕТ Доктор Елена Смилкова - индивидуална практика за първична медицинска помощ, Мусомища

Доктор Елена Смилкова е висококвалифициран общопрактикуващ лекар (Джи пи) в село Мусомища, община Гоце Делчев. Развива дейността си в сферата на хумнанното здравеопазване. Специалист с дългогодишен о