Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ, Град Казанлък

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Хр. Стамболски - Казанлък е лечебно заведение извършващо диагностика, лечение и рехабилитация на остри, изострени хронични, травматологични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болинчни условия, медико - козметични услуги.

 

Здравното заведеие обслужва населението на пет общини - Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж.

 

МБАЛ Д-р Христо Стамболски - Казанлък е оборудвана с последно поколение, уникална медицинска апаратура от водещи производители на медицинска техника.

 

Малко болници в страната могат да се похвалят с наличието на  16-слайсов скенер на Дженерал електрик. Апаратът извършва компютърна томография на главен мозък, на череп с триизмерна или друга реконструкция, на гръден кош, корем, гръбначен стълб, крайници и стави с опции за контрастно усилване на образа и документиране на CD. Скенерът има високо качество на образа като скорост на реконструкцията е шест образа в секунда.

 

Разполага с шест броя чисто нови високотехнологични хемодиализни апарати производство на Фрезениус медикъл кеър, японска апаратура за безкръвни операции марка Олимпус, ултразвуков скалпел, многофункционален електронож, видеолапароскоп и други апарати ще подобрят качеството на извършваните процедури благодарение на висока разделителна способност, както и перфектно качество на образа.

 

С помощта на новата апаратура ще могат да се извършват интервенции с голям обем - оперативно лечение на диафрагмални хернии, резекции на стомах, чревни резекции, оперативни намеси върху черен дроб и панкреас.

 

Друго предимство на съвременната апаратура е възможността за диагностика на коремни органи при неясни състояния и когато неинвазивните методи не дават резултат - при съмнение за тумори, метастази и травми.

 

Използването на тази апаратура ще позволи въвеждането на еднодневна хирургия, минимизиране на болничния престой и в крайна сметка до намаляване на страданията на пациентите и по - бързо следоперативно възстановяване.

 

МБАЛ Д-Р Христо Стамболски - Казанлък извърши цялостен ремонт на родилна зала и операционен блок в Отделение по акушерство и гинекология, които след ремонта изцяло отговарят на съвременните изисквания. 

 

СТРУКТУРА

МБАЛ Д-р Христо Стамболски - Казанлък разполага с :


Дгностично - консултативен блок :

 

 • Приемно - консултативни кабинети
 • Отделение за образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Функционално отделение
 • Лаборатория по трансфузионна хематология
 • Патологоанатомично отделение


Стационарен блок :

 

 • Отделение по хематология и ендокринология
 • Кардиологично отделение
 • Отделение по гастроентерология и пулмология
 • Хирургично отделение
 • Отделение за УНГ болести
 • Акушеро-гинекологично отделение
 • Педиатрично отделение
 • Ортопедо - травматологично отделение
 • ОАИЛ
 • Неврологично отделение
 • Психиатрично отделение
 • Отделение за хемодиализа
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина


Административно - стопански блок :

 

 • Болнична аптека
 • Администрация

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ

Град Казанлък, Община Казанлък, ул. Старозагорска 16
Телефон: 043168300
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Казанлък

Регистър на здравеопазването

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД, Казанлък

Диагностично - консултативен център - Поликлиника Казанлък е най - голямото здравно заведение за извънболнична медицинска помощ в Община Казанлък. Обслужва населението на пет общини - Казанлък, Павел

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ, Казанлък

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Хр. Стамболски - Казанлък е лечебно заведение извършващо диагностика, лечение и рехабилитация на остри, изострени хронични, травматологични заболявания,