Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово - Структура

болница дулово

болница дулово, болница с модерна апаратура дулово, болнична помощ дулово, добро лечебно заведение дулово, достъпна медицинска помощ дулово, здравно заведение дулово, качествена медицинска помощ дулово, качествени медицински услуги дулово, квалифициран медицински екип дулово, квалифицирана болнична помощ дулово, квалифицирана медицинска помощ дулово, мбал дулово, мбал дулово еоод, медицинска помощ дулово, медицински грижи дулово, многопрофилна болница дулово, модерно здравно заведение дулово, модерно лечебно заведение дулово, предпочитано лечебно заведение дулово, препоръчано здравно заведение дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Структура

Структурата на МБАЛ - Дулово включва Диагностично-консултативен блок и Стационарен блок с шестдесет легла за настаняване на пациенти:


Диагностично-консултативен блок с кабинети по:

 

 • Неврология Акушерство и гинекология

 

 • Вътрешни болести

 

 • Кардиология

 

 • Педиатрия

 

 • Физиотерапия и рехабилитация

 

 • Офталмология

 

 • Анестезиология

 

 • Функционална диагностика - ехокардиографии, велотест, електрокардиографии

 

 • Кабинет по ЕЕГ и ЕЕМГ

 

 • Клинична лаборатория

 

 • Отделение - Образна диагностика

 


Стационарен блок с 60 болнични легла, разпределени в следните отделения:

 

 • Неврологично отделение - 12 легла

 

 • Акушеро-гинекологично отделение - 10 легла

 

 • Педиатрично отделение - 13 легла

 

 • Вътрешно отделение - 15 легла

 

 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 10 легла

 

Болницата разполага със собствена модерна клинична лаборатория, с възможност за автоматичен анализ на пълния обем хематологични, биохимични, хемостазеологични, хормонални и имунологични показатели, анализ на урина и др.


Болнична аптека - лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на болницата.

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

Град Дулово, Община Дулово, ул. Розова долина 37
Телефон: 086423200, 086422020
Факс: 086423029
Интернет сайт: mbaldulovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово

Още Здравни заведения в Община Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово, Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение. Стартирайки дей