Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО, Град Дулово

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово е лечебно заведение за болнична помощ.

 

Започва дейността си като околийска болница през 1954 година.

 

Обслужва населението на община Дулово и пациенти потърсили болнична помощ от общините - Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Тутракан, Исперих, Каолиново, Тервел.

 

Лечебното заведение разполага със съвременна диагностична и лечебна апаратура и екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти от различни областти на медицината.

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово извършва лечение по следните медицински направления :


Остри и обострени хронични заболявание на :

 

  • Сърдечно - съдовата система
  • Дихателната система
  • Ендокринна система
  • Нервната система
  • Бъбречни заболявания
  • Физикална терапия
  • Акушерство и гинекология

 

Остри и обострени хронични заболявания в детската възраст.


Оперативно лечение в областта на :

 

  • Акушерството и гинекология
  • Рехабилитация на социално значими заболявания, довели до временна или трайна инвалидизация

 

СТРУКТУРА

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово разполага с :


ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК с кабинети по:

 

  • Неврология
  • Акушерство и гинекология
  • Вътрешни болести
  • Кардиология
  • Педиатрия
  • Физиотерапия и рехабилитация
  • Офталмология
  • Анестезиология
  • Функционална диагностика - ехокардиографии, велотест, електрокардиографии
  • Кабинет по ЕЕГ и ЕЕМГ
  • Клинична лаборатория
  • Отделение - Образна диагностика

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК с общо шестдесет легла. Състои се от :

 

  • Неврологично отделение - 12 легла
  • Акушеро-гинекологично отделение - 10 легла
  • Педиатрично отделение - 13 легла
  • Вътрешно отделение - 15 легла
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 10 легла


БОЛНИЧНА АПТЕКА


АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

Град Дулово, Община Дулово, ул. Розова долина 37
Телефон: 086423200
Факс: 086423029
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Дулово