Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово

болница дулово

болница дулово, болница с модерна апаратура дулово, болнична помощ дулово, добро лечебно заведение дулово, достъпна медицинска помощ дулово, здравно заведение дулово, качествена медицинска помощ дулово, качествени медицински услуги дулово, квалифициран медицински екип дулово, квалифицирана болнична помощ дулово, квалифицирана медицинска помощ дулово, мбал дулово, мбал дулово еоод, медицинска помощ дулово, медицински грижи дулово, многопрофилна болница дулово, модерно здравно заведение дулово, модерно лечебно заведение дулово, предпочитано лечебно заведение дулово, препоръчано здравно заведение дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.

 

Стартирайки дейност като околийска болница през 1954 год., утвърдила се като диагностично-консултативен и лечебен център на населението от общините: Дулово, Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Тутракан, Исперих, Каолиново и Тервел.

 

Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

 

За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно - консултативни кабинети и клинична лаборатория, обособени в диагностично - консултативен блок.

 

МБАЛ - Дулово разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


Лечебното заведение осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.


МБАЛ - Дулово е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


Разполага със следните отделения за клинично лечение :

 

  • Неврологично отделение

 

  • Акушеро-гинекологично отделение

 

  • Педиатрично отделение

 

  • Вътрешно отделение

 

  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина


МБАЛ - Дулово се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

 

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

Град Дулово, Община Дулово, ул. Розова долина 37
Телефон: 086423200, 086422020
Факс: 086423029
Интернет сайт: mbaldulovo.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово
Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово

Още Здравни заведения в Община Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово, Дулово

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение. Стартирайки дей