Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО, Град Дулово

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово е лечебно заведение за болнична помощ.

 

Започва дейността си като околийска болница през 1954 година.

 

Обслужва населението на община Дулово и пациенти потърсили болнична помощ от общините - Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Тутракан, Исперих, Каолиново, Тервел.

 

Лечебното заведение разполага със съвременна диагностична и лечебна апаратура и екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти от различни областти на медицината.

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово извършва лечение по следните медицински направления :


Остри и обострени хронични заболявание на :

 

 • Сърдечно - съдовата система
 • Дихателната система
 • Ендокринна система
 • Нервната система
 • Бъбречни заболявания
 • Физикална терапия
 • Акушерство и гинекология

 

Остри и обострени хронични заболявания в детската възраст.


Оперативно лечение в областта на :

 

 • Акушерството и гинекология
 • Рехабилитация на социално значими заболявания, довели до временна или трайна инвалидизация

 

СТРУКТУРА

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово разполага с :


ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК с кабинети по:

 

 • Неврология
 • Акушерство и гинекология
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Педиатрия
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Офталмология
 • Анестезиология
 • Функционална диагностика - ехокардиографии, велотест, електрокардиографии
 • Кабинет по ЕЕГ и ЕЕМГ
 • Клинична лаборатория
 • Отделение - Образна диагностика

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК с общо шестдесет легла. Състои се от :

 

 • Неврологично отделение - 12 легла
 • Акушеро-гинекологично отделение - 10 легла
 • Педиатрично отделение - 13 легла
 • Вътрешно отделение - 15 легла
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 10 легла


БОЛНИЧНА АПТЕКА


АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО

Град Дулово, Община Дулово, ул. Розова долина 37
Телефон: 086423200
Факс: 086423029
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Дулово