Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец - Структура

авторитетно лечебно заведение средец

авторитетно лечебно заведение средец, болница град средец, болница област средец, болница с модерна апаратура средец, болнична помощ община средец, болнична помощ средец, добри медицински специалисти средец, добро лечебно заведение средец, достъпна медицинска помощ средец, здравно заведение град средец, здравно заведение община средец, качествена медицинска помощ средец, качествени здравни грижи средец, качествени медицински услуги средец, квалифициран медицински екип средец, квалифицирана болнична помощ средец, квалифицирана медицинска помощ средец, лечебно заведение град средец, лечебно заведение община средец, мбал град средец, мбал средец, медицинска помощ община средец, медицинска помощ средец, медицински грижи средец, многопрофилна болница в община средец, многопрофилна болница за активно лечение средец, многопрофилна болница средец, прецизна диагностика средец, своевременна болнична помощ средец, съвременна болнична помощ средец

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Структура

Стартирайки дейност МБАЛ - Средец се утвърди като диагностично-консултативен и лечебен център за населението от град Средец и другите населени места в общината с общ брой на обслужваното население от над 14 969 жители.


Структурата на болницата включва:


Вътрешно отделение - 10 легла, от които 2 за интензивно лечение.


Детско отделение - 15 легла, от които 2 за интензивно лечение.


Отделение по образна диагностика: конвенционална рентгенова диагностика и ултразвукова диагностика.


Отделение за продължително лечение по специалности с терапевтична насоченост - 20 легла.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец

Град Средец, Община Средец, ул. Тодор Николов 10
Телефон: 055513658
Факс: 055513336

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец

Още Здравни заведения в Община Средец