Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец

авторитетно лечебно заведение средец

авторитетно лечебно заведение средец, болница град средец, болница област средец, болница с модерна апаратура средец, болнична помощ община средец, болнична помощ средец, добри медицински специалисти средец, добро лечебно заведение средец, достъпна медицинска помощ средец, здравно заведение град средец, здравно заведение община средец, качествена медицинска помощ средец, качествени здравни грижи средец, качествени медицински услуги средец, квалифициран медицински екип средец, квалифицирана болнична помощ средец, квалифицирана медицинска помощ средец, лечебно заведение град средец, лечебно заведение община средец, мбал град средец, мбал средец, медицинска помощ община средец, медицинска помощ средец, медицински грижи средец, многопрофилна болница в община средец, многопрофилна болница за активно лечение средец, многопрофилна болница средец, прецизна диагностика средец, своевременна болнична помощ средец, съвременна болнична помощ средец

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Информация

Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в града. Осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

 

През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид, затвърждавайки добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги.


МБАЛ - Средец е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.


Здравното заведение обслужва основно населението от град Средец и от другите населени места в общината - общо 14 969 души.

 

Разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


Екип от 37 квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

 

Лечебното заведение осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени, хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса.


МБАЛ - Средец е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


Управител на лечебното заведение е д-р Росица Дичева.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец

Град Средец, Община Средец, ул. Тодор Николов 10
Телефон: 055513658
Факс: 055513336

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец
Многопрофилна болница за активно лечение - Средец

Още Здравни заведения в Община Средец