Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД, Град Велинград - Структура

диагностика и лечение на пациенти велинград

диагностика и лечение на пациенти велинград, диагностика на пациенти велинград, здравни и медицински грижи велинград, здравно и лечебно заведение велинград, качествена медицинска помощ велинград, качествени здравни грижи велинград, мбал велинград, многопрофилна болница велинград, отлични медицински специалисти велинград, специализирана медицинска помощ велинград

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД
Структура

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД

МБАЛ - Велинград ЕООД разполага с :

 

Административно стопански блок

Управител - Д-р Атанас Ташев
тел. - 035953409


Консултативно диагностичен блок, включващ :

 

Приемно - консултативните кабинети


Кабинет образна и ултразвукова диагностика

 

Мамографски кабинет


Ендоскопски гастроетерологичен кабинет с горна и долна ендоскопия – разполага с ректоскоп,фиброгастроскоп,фиброколоноскоп,фибросигмоидоскоп,оптична система


Сектор по физикална и рехабилитационна медицина


Клинична лаборатория
Д-р Гергана Балтаджиева
0893663236, 0893663983


Микробиологична лаборатория
GSM - 0893663995


Патохистологична лаборатория
Д-р Димитър Клинканов
GSM - 0893663995


Рентгеново отделение
Д-р Елма Георгиева
GSM - 0893663216


Кабинет - Кръвна банка
GSM - 0893663963

 

Стационарен блок - 150 легла :


Вътрешно отделение - 40 легла
Д-р Савка Вакльова
тел. - 035954125, вътр. - 225, 226, 227, 131, 132
GSM - 0893663941, 0893663942, 0893663943


Детско отделение - 25 легла
Д-р Мариела Топалова
тел. - 035954231, вътр. - 126, 127, 128
GSM - 0893993208, 0893663209


Неврологично отделение - 20 легла
Д-р Наско Ванков
тел. - 035954125, вътр. - 129, 130
GSM - 0893663997, 0893663998


Акушеро - гинекологично отделение - 25 легла

Д-р Екатерина Даскалова
тел. - 035954561, вътр. - 223, 221, 125, 222, 224
GSM - 0893663934, 0893663935

 

Хирургично отделение - 20 легла
Д-р Весел Хърльов
тел. - 035954125, вътр. - 228, 229, 230, 231
GSM - 0893663905, 0893663906, 0893663907

 

Ортопедия и травматология - 10 легла
Д-р Жечко Чешмеджиев
GSM - 0893663907


Център хемодиализа - 8 хемодиализни поста
Д-р Йордан Ришкин
тел. - 035954231, вътр.115, 116, 219

GSM - 0893663967

 

Отделение за анестезия и интензивно лечение - 6 легла
Д-р Диана Тончева
GSM - 0893663963, 0893663964

 

Болнична аптека
Маг. фармацевт Мирослава Доспатска
тел. - 035953083, вътр. - 113
GSM - 0899999837

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД

Град Велинград, Община Велинград, бул. Съединение 49
Телефон: 035954270, 035953409, 035953083
Факс: 035945270

Още Здравни заведения в Община Велинград