Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД, Град Велинград - Дейност

диагностика и лечение на пациенти велинград

диагностика и лечение на пациенти велинград, диагностика на пациенти велинград, здравни и медицински грижи велинград, здравно и лечебно заведение велинград, качествена медицинска помощ велинград, качествени здравни грижи велинград, мбал велинград, многопрофилна болница велинград, отлични медицински специалисти велинград, специализирана медицинска помощ велинград

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД
Дейност

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД

МБАЛ - Велинград ЕООД е болнично заведение за активно лечение на пациенти с остри и изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия и травми.

 

Оказва родилна помощ предимно в района на общините Велинград и Ракитово.

 

В лечебното заведение се осъществяват следните дейности :

 

  • Диагностика и лечение на различни заболявания и състояния изискващи оперативно лечение
  • Вътрешни болести
  • Неврологични заболявания
  • Детски болести
  • Акушерство и гинекология
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Родилна помощ
  • Клинико - лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика
  • Консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

 

С всички тези дейности МБАЛ - Велинград допринася за възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живот.


В лечебното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД

Град Велинград, Община Велинград, бул. Съединение 49
Телефон: 035954270, 035953409, 035953083
Факс: 035945270

Още Здравни заведения в Община Велинград