Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД, Град Велинград

диагностика и лечение на пациенти велинград

диагностика и лечение на пациенти велинград, диагностика на пациенти велинград, здравни и медицински грижи велинград, здравно и лечебно заведение велинград, качествена медицинска помощ велинград, качествени здравни грижи велинград, мбал велинград, многопрофилна болница велинград, отлични медицински специалисти велинград, специализирана медицинска помощ велинград

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВЕЛИНГРАД е здравно заведение за оказване на специализирана и интензивна медицинска помощ на територията на Община Велинград. 

 

Управител на болницата е д-р Атанас Ташев.

 

МБАЛ - Велинград е построена и оказва болнична помощ от 1955 година. Специално построена, отговаряща на тогавашните изисквания на медицинската култура и практика.


Здравното заведние изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности - вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, лаборатория и рентгенова диагностика, родилна помощ.

 

Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.


Работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове.

 

Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.

 

МБАЛ - Велинград разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит в различни области на медицината.

 

Работи на Договор с НЗОК по 113 Клинични пътеки.

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИНГРАД

Град Велинград, Община Велинград, бул. Съединение 49
Телефон: 035954270, 035953409, 035953083
Факс: 035945270

Още Здравни заведения в Община Велинград