Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД - Структура

blagoevgrad

blagoevgrad, mbal blagoevgrad, апаратура за прецизна диагностика благоевград, болница благоевград, болница за активно лечение благоевград, диагностика и активно лечение благоевград, диагностика на пациенти благоевград, добри медицински специалисти благоевград, добро лечебно заведение благоевград, достъпна болнична помощ благоевград, достъпна стационарна и консултативна помощ, заведение за болнична помощ благоевград, здравно заведение благоевград, качествена болнична помощ благоевград, качествена и достъпна болнична помощ, качествена медицинска помощ благоевград, качествени здравни грижи благоевград, качествено болнично лечение благоевград, квалифицирани медици благоевград, лечебно заведение благоевград, лечение и рехабилитация на пациенти, мбал благоевград, медицинска помощ благоевград, многопрофилна болница благоевград, предпочитано болнично заведение благоевград, препоръчано лечебно заведение благоевград, своевременна и достъпна лечебна помощ, своевременна лечебна помощ благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Структура

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение.

 

Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


МБАЛ - Благоевград разполага с:

 

Административно - стопански блок

 

Стационарен прием


- Акушеро - гинекологично отделение
- Гастроентерологично отделение
- Детско отделение
- Инфекциозно отделение
- Неврологично отделение
- Неонатологично отделение
- Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)
- Отделение по образна диагностика
- Отделение по ортопедия и травматология
- Отделение по съдебна медицина
- Отделение по хемодиализа
- УНГ отделение
- Очно отделение
- Патологоанатомично отделение
- Кардиологично отделение
- Вътрешно отделение
- Урологично отделение
- Хирургично отделение


Консултативно - диагностичен блок


Приемно-консултативни кабинети:


хирургичен, ортопедотравматологичен, неврохирургичен, урологичен, терапевтичен, кардиологичен, неврологичен, гастроентерологичен, педиатричен, гинекологичен, оториноларингологичен, офталмологичен, нефрологичен, инфекциозен и анестезиологичен


Медикодиагностични лаборатории:


- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
- Патологоанатомично отделение
- Отделение Съдебна медицина


Отделения и кабинети за диагностика:


- Рентгеново отделение
- Кабинет за ендоскопска диагностика в Гастроентерологично отделение
- Кабинет за функционална неврологична диагностика в Неврологично отделение
- Кабинет за кардиологична диагностика в Кардиологично отделение


Отделения и центрове без легла:

 

- Спешно приемно отделение
- Отделение за трансфузионна хематология
- Отделение по физиотерапия и рехабилитация

 

Трудово - експертни лекарски комисии (ТЕЛК) - първи състав
Трудово - експертни лекарски комисии (ТЕЛК) - втори състав

 

Болнична аптека

Телефон: 073/82 92 340

 

 

Контакти

Семеен хотел При мама Зарка

Телефон: 0738292329
Факс: 073884129
Интернет сайт: www.mbalblagoevgrad.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Още Здравни заведения в Община Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо