Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД - Прием в болницата

blagoevgrad

blagoevgrad, mbal blagoevgrad, болница благоевград, диагностика и активно лечение благоевград, достъпна болнична помощ благоевград, достъпна стационарна и консултативна помощ, здравно заведение благоевград, качествена болнична помощ благоевград, качествена и достъпна болнична помощ, квалифицирани медици благоевград, лечебно заведение благоевград, лечение и рехабилитация на пациенти, мбал благоевград, своевременна и достъпна лечебна помощ, своевременна лечебна помощ благоевград

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Прием в болницата

Организацията на прием в Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград се извършва посредством спазване на установени правила:

 

Постъпването (хоспитализацията) на пациент в болницата се осъществява посредством Направление за хоспитализация по спешност или планов прием, с насочване от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.

 

За планов прием личният лекар или специалистът от извънболнична помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Приемно-консултативно отделение на болницата, след което специалист от МБАЛ - Благоевград определя кога ще бъде осъществено хоспитализирането в съответното отделение, като запише датата за прием в Направлението за хоспитализация.

 

Лекарят трябва да обсъди с пациента рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдат лекувани. Ако пациентът е съгласен или отказва избраното от лекаря лечение - подписва декларация.

 

Всеки пациент може да получи спешна медицинска помощ в Спешно отделение, откъдето при нужда ще бъде насочен за хоспитализация в съответното отделение на болницата.

 

Ако пациент се яви в лечебното заведение без издадено Направление за хоспитализация, т.е. - самонасочил се пациент, ще бъде обслужен от ПКО съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на МБАЛ - Благоевград. Лекарят от ПКО информира Началник отделението за случя, след което се преценява дали състоянието налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

 

Преди пациент да бъде хоспитализиран в болница, трябва да информира личния си лекар за това, и да бъде съпроводен от близък, който да изчака, докато пациентът бъде приет в болничното заведение.

 

Структура

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД разполага с:


Административно - стопански блок

 

Стационарен прием


Акушеро - гинекологично отделение
Болнична аптека
Гастроентерологично отделение
Детско отделение
Инфекциозно отделение
Клинична лаборатория
Неврологично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)
Отделение по образна диагностика
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по съдебна медицина
Отделение по трансфузионна хематология
Отделение по физиотерапия и рехабилитация
Отделение по хемодиализа
УНГ отделение
Очно отделение
Патологоанатомично отделение
Кардиологично отделение
Спешно отделение
Вътрешно отделение
Трудово - експертни лекарски комисии (ТЕЛК)
Урологично отделение
Хирургично отделение


Консултативно - диагностичен блок


Приемно-консултативни кабинети:


хирургичен, ортопедотравматологичен, неврохирургичен, урологичен, терапевтичен, кардиологичен, неврологичен, гастроентерологичен, педиатричен, гинекологичен, оториноларингологичен , офталмологичен, нефрологичен, инфекциозен и анестезиологичен


Медикодиагностични лаборатории:


- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
- Патологоанатомично отделение
- Отделение Съдебна медицина


Отделения и кабинети за диагностика:


- Рентгеново отделение
- Кабинет за ендоскопска диагностика в Гастроентерологично отделение
- Кабинет за функционална неврологична диагностика в Неврологично отделение
- Кабинет за кардиологична диагностика в Кардиологично отделение


Отделения и центрове без легла:

 

- Спешно приемно отделение
- Отделение за трансфузионна хематология
- Отделение по физиотерапия и рехабилитация

 

ТЕЛК - първи състав
ТЕЛК - втори състав

 

Болнична аптека

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Славянска 60
Телефон: 0738292329
Факс: 073884129
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Още Здравни заведения в Община Благоевград

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението. Лечебното заве