Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД, Град Мездра

акушеро гинекологично отделение мездра

акушеро гинекологично отделение мездра , ехографски кабинет мездра и региона, мамограф в мездра и региона, мбал мездра, мбал мездра еоод, медико диагностични лаборатории мездра, отделение за реанимация регион мездра , отделение по образна диагностика мездра, отделение по обща и клинична патология , офталмолог в мездра и региона , хистологична лаборатория община мездра

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД

 

МБАЛ МЕЗДРА ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра.

 

В МБАЛ МЕЗДРА, дейността протича при стриктно спазване на правилата на чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от ЗЛЗ.

 

Специалистите в МБАЛ МЕЗДРА извършват компетентно диагностициране и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по основни медицински специалности: Вътрешни болести, Детски болести, Акушерство и гинекология, Хирургия, Неврология, Анестезия и интензивно лечение, Лабораторна диагностика, Ехографска диагностика, Рентгенова диагностика, Родилна помощ, Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.

 

В лечебното заведение се извършват следните медицински услуги и процедури на високо професионално ниво:


- Диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания


- Диагностика и активно лечение на лица с изострени, хронични заболявания


- Диагностика и активно лечение на лица със състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия


- Родилна помощ


- Извършване на физикална терапия и рехабилитация


- Пълен набор от лабораторни изследвания


- Изследвания в областта на образната диагностика: рентгенография, КАТ


- Ултразвукова диагностика

 


МБАЛ Мездра раполага с модерно и съвременно оборудване във всички области на медицината – компютърен томограф, мамографски апарат, доплеров сонограф, холтер, велоергометър, ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп и други.

 

Болницата обслужва пряко населението в следните общини:

 

Очиндол, Елисейна, Злидол, Оселна, Зверино, Игнатица, Вършебница, Крапец, Руска Бяла, Моравица, Боденец, Люти брод, Черепишки манастир, Люти дол, Ребърково, Мездра, Брусен, Дърманци, Лик, Типченица, Горна Кремена, Долна Кремена, Царевец, Ослен криводол, Старо село, Горна Бешовица, Кален, Цаконица.

 

Управител на Многопрофилна болница за активно лечение Мездра ЕООД е д-р Илиана Михайлова.

 


„За нас и нашия екип – пациента е преди всичко!“

 

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД

Град Мездра, Община Мездра, ул. Янко Сакъзов № 33
Телефон: 091092423
Факс: 091092600
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Мездра

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕЗДРА ЕООД, Мездра

МБАЛ МЕЗДРА ЕООД изпълнява функцията на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания на територията на община Мездра. В МБАЛ МЕЗДРА, дейността