Регистър на здравеопазването

многопрофилна болница велинград | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "многопрофилна болница велинград"

многопрофилна болница велинград | Регистър на здравеопазването

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД - ПАВЕЛ БАНЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД - ПАВЕЛ БАНЯ, Павел баня

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД е търговско дружество, правоприемник на Санаторно - курортно управление към Министерство на здравеопазването с централен офис в Софи