Регистър на здравеопазването

микробиологична лаборатория червен бряг | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "микробиологична лаборатория червен бряг"

микробиологична лаборатория червен бряг | Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД, Червен бряг

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ е лечебно заведение, което е със 100% общинско участие. Здравното заведение предлага квалифицирани услуги, включващи диагностика, лечение, рехабилитация и профилакт