Регистър на здравеопазването

медицинско бургас | Регистър на здравеопазването

медицинско бургас | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения 1-9 от 64
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева, Бургас

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Гогов-Коруджиев-Лъджева е създадена през 2005 година в град Бургас. Специализирана в областта на микробиологичните и паразитологични изсле