Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 16-СОФИЯ EООД, Град София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 16-СОФИЯ EООД
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ EООД

 

Медицински център XVI - София е здравно заведение със седалище град София, ул. Дамян Груев 8 А.


Обслужва над 25 000 души население от район Красно село в град София и пациенти от други райони на столицата и страната.

 

Центърът предлага доболнична медицинска помощ в четиринадесет различни области на медицината.

 

Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с дългогодишен опит и утвърдена практика.

 

Медицински център XVI - София е оборудван с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания. Използват се традиционни и алтернативни методи на лечение, сред които най - застъпена е хомеопатията.

 

Медицински център XVI - София се стреми да предоставя медицински услуги с високо качество, като приоритет е индивидуалното отношение към всеки пациент.


Центърът осъществява диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, по следните основни медицински специалности - Кардиология, Ендокринология с ехография, Офталмология, Неврология, УНГ, Физиотерапия, Дерматология, Рентгенология, АГ с ехография, Ревматология, Психиатрия, Хирургия, Ортопедия и травматология, Вътрешни болести. Насочване и извършване на медико - диагностични изследвания.

 

В здравното заведение се извършват високоспециализирани дейности по различни медицински специалности - Електромиография, Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани и Колпоскопия с прицелна биопсия.

 

Центърът извършва диспансерно наблюдение на хронично болни здравно - осигурени лица, профилактика и превенция на социално значимите заболявания и трудово - лекарска експертиза за трудоспособност.

 

В сградата на центъра работят и общопрактикуващи лекари, индивидуални стоматологични кабинета, индивидуална педиатрична практика, една индивидуална гастроентерологична специализирана практика, Медико - диагностична лаборатория и Аптека, което създава много добри условия за осигуряване на лесен достъп, кратък път от общопрактикуващия лекар към специалистите и пълно обслужване на пациента.

 

Работи по договор с НЗОК.

 

Центърът има Обща и Специализирана лекарска консултативна комисия.

 

СПЕЦИАЛИСТИ

 • Д-р Снежана Ангелова Каменова - Ендокринолог, извършва изследване с ехограф
 • Д-р Райна Милкова Сивова - Кардиолог
 • Д-р Петрушка Тодорова Вътева - Ценова - Очни болести
 • Д-р Иван Христанов Желев - Очни болести
 • Д-р Яков Майер Маиров - Невролог, извършва високоспециализирано изследване Електромиография
 • Д-р Станиславка Славчева Соколова - Невролог
 • Д-р Кръстьо Крумов Гиздавков - УНГ
 • Д-р Василка Петкова Генова - Игнатова - Акушер-гинеколог, извършва изследване с ехограф, извършва високоспециализирано изследване Колпоскопия с прицелна биопсия
 • Д-р Румяна Крумова Диянова - Кожни и венерически болести, извършва високоспециализирано изследване Криотерапия и/или лазер терапия на доброкачествени кожни тумори
 • Д-р Мариян Петров Коцев - Рентгенолог
 • Д-р Иван Георгиев Христов - Кардиолог/Ревматолог
 • Д-р Панайот Георгиев Темелков - Ортопед-травматолог
 • Д-р Аркади Георгиев Иванов - Хирург
 • Д-р Дениз Доан Зия - Хирург
 • Д-р Румен Любомиров Стоянов - Психиатър
 • Д-р Красимира Георгиева Кунева - Вътрешни болести
 • Д-р Теодора Хараламбиева Андрейчева - физиотерапевт, извършва високоспециализирано лечение Лазер терапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани.

Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 16-СОФИЯ EООД

Град София, Община Столична, р-н Красно село, ул. Дамян Груев 8 А
Телефон: 029526732
Email: mc16@abv.bg
Интернет сайт: www.med16.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод