Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АСЕНОВГРАД, Град Асеновград

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АСЕНОВГРАД
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АСЕНОВГРАД

Медицински център І – Асеновград ЕООД е здравно заведение, което оказва специализирана извънболнична медицинска помощ.


Извършва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни.

 

В центъра работят високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината :

 

Кардиология 

Д-р Катя Ганчева Ганева

 

Урология 

Д-р Стефан Атанасов Здравчев

 

Хирургия

Д-р Димитър Георгиев Пандов

Д-р Тодор Запрянов Кожухаров

Д-р Филип Панайотов Филипов


Детски болести

Д-р Емилия Асенова Съевва


Нервни болести

Д-р Данаил Николов Николов

Д-р Димитър Николов Табаков


Пневмология и фтизиатрия

Д-р Никола Георгиев Кузмов


Ортопедия и травматология

Д-р Петър Димитров Аргиров

 

Очни болести

Д-р Антоанета Йорданова Гъркова

Д-р Венета Николаева Шигирминова - Христова


Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Георги Петков Хаджилабрев


Нефрология, Вътрешни болести

Д-р Величка Неделчева Донева


Гастроентерология, Вътрешни болести

Д-р Валерий Димитров Драганов


Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Анилена Василева Шикерова 


Кожни и венерически болести, Детски болести

Д-р Даниела Димитрова Аргирова

 

Кожни и венерически болести

Д-р Мария Николова Димитрова

 

Акушерство и гинекология, репродуктивна медицина

Д-р Александър Костадинов Отонов

Д-р Георги Петров Георгиев

Д-р Илко Панов Нанев

 

Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести

Д-р Елена Георгиева Ангелова - Георгиева

 

Медицински център І – Асеновград - грижа за вашето здраве !

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - АСЕНОВГРАД

Град Асеновград, Община Асеновград, ул. Ал. Стамболийски, 28
Телефон: 033142013

Галерия

Още Здравни заведения в Община Асеновград

Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД

Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД, Нареченски бани

СБР Света Богородица е лечебно-оздравително заведение в Нареченски бани. Курортното селище е предпочитано, заради чистия въздух и лековитите минерални води, създаващи отлични условия за почив