Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД ООД, Град София

акушерство и гинекология

акушерство и гинекология, генетика, диагностика и лечение на безплодието, ендоскопска хирургия, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, молекулярна диагностика, проследяване и контрол на бременност

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД ООД
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД ООД

Медицински Център РепроБиоМед ООД отвори врати през 1999 година със седалище град София.

 

РепроБиоМед е създаден от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов с цел оказване на амбулаторна акушеро - гинекологична помощ с широк спектър от медицински услуги.

 

РепроБиоМед е високо специализиран в областта на модерните технологии на Репродуктивната биология и Медицина, откъдето произхожда и абревиатурата на името му.

 

Центърът предлага диагностика, лечение и профилактика на акушеро - гинекологични заболявания, диагностика и профилактика на онкологичните заболявания на женския репродуктивен апарат, семейно планиране и контрацепция, диагностика и лечение на климактериума при жената, хормоно - заместителна терапия и клинико - лабораторна диагностика на редица други заболявания.

 

Медицински Център РепроБиоМед ООД е тясно специализиран в областта на т.н. Асистирани Репродуктивни Технологии, включващи богат набор от класически и модерни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека.

 

РепроБиоМед извършва модерна хормонална диагностика и лечение, индукция на овулацията, контролирана овариална / хипер / стимулация за добив на повече яйцеклетки при "ин витро" оплождане, яйчникови / фоликулни / пункции под ултразвуков контрол, In vitro фертилизация с трансфер на ембриони, микроманипулация на човешки гамети, в частност - интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки, замразяване и съхранение при свръх ниски температури / -196о С / на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани.

 

Медицинският център има издадено разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция, съгласно което лечебното заведение има право да осъществява асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, съхранение на сперматозоиди и зиготи.

 

Центърът е сертифициран по ISO 9001:2000, притежава сертификат № HU07/2878 за управление на качеството от 04.12.2007 година и ресертифициране по ISO 9001:2008 през септември 2010 година. 

 

РепроБиоМед държи особенно много на реномето си, като не прави компромиси в качеството на извършваните медико -биологични процедури и обслужването на своите пациенти.

 

 

Контакти

Къща Веселата къща

Град София, Община Столична, Център, Римски мост
Телефон: 029630804, 028550102, 024924616
GSM: 0878270804
Интернет сайт: www.reprobiomed.eu

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод