Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПИРОГОВ, Град София

медицински център пирогов софия

медицински център пирогов софия

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПИРОГОВ
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПИРОГОВ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПИРОГОВ се намира в комплекса на уникалната едноименна болница и приема пациенти с направления от личния лекар.

 

Разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит в различни области на медицината, кадри на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов.

 

Медицинският център извършва изследвания по договор с НЗОК / направление 4 за медико-диагностична дейност /, работи с талони от лични лекари и специалисти, със здравно-осигурителни фондове, партньори на МЦ Пирогов.

 

Сключва договори с фирми за обсужване на техните служители.

 

Провежда профилактични прегледи.


Телефон за контакт с медицинския център от цялата страна - 070010037.


В медицински център Пирогов се извършват високоспециализирани амбулаторни изследвания, изследвания за постъпване в здравно заведение, изследвания за ТЕЛК, контролни изследвания в следните области - образна диагностика, клинични изследвания, физикална и рехабилитационна терапия.

 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Рентгенови изследвания :

 

 • Всички видове конвенционални рентгенови изследвания /рентгенографии/ - гръден кош, костна система, меки тъкани и други.
 • Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, пикочоотделителната суистема, фистлографии.


Изследванитя се провеждат с нови модерни дигитални рентгеноскопични и рентгенографични апарати на фирма Siemens с минимално лъчево натоварване на пациента.


Ултразвукови изследвания / ехографии / :

 

 • Коремни ограни, малък таз, щитовидна жлеза, повърхностни структури /лимфни възли и др./, млечни жлези и други.


Компютърнотомографски изследвания /скенер/ :

 

 • Изследвания на всички области - глава, тяло и крайници. Изследват се всички системи. Мозъчни и периферни ангиографии. Извършват се 3D /триизмерни/ реконструкции. Апаратът е последен модел мултидетекторен компютърен томограф на Siemens.


Изследванията се обработват и съхраняват в дигитална система и се предават на диск, който може да се използва на всеки персонален компютър. По желание се предоставят на филми от лазарен принтер.


Специалистите работят с разширено работно време, можете да се запишете за сутрешни и вечерни часове, в почивни и празнични дни. Обслужват се пациенти от цялатa страна.


Телефони за контакт с кабинети 130 и 138 - 029154385, 029154321, 029154215 или на 070010037 от цялата страна.

 

КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Клиничните изследвания се извършват в клиничната лаборатория на болницата, която разполага с апаратура от най - висок клас.


Извършват се следните видове изследвания :


Хематология :

 

 • ПКК /пълна кръвна картина - 18 показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и други /
 • Миркоскопско броене на левкоцити
 • Морфология на еритроцити
 • СУЕ


Коагулация :

 

 • ПВ / противотромбиново време /
 • АРТТ / активирано парциално тромбопластиново време /
 • Фибриноген

 

Пълна биохимия, включваща :

 

 • Показатели на бъбрената функция - урея и кретинин 
 • Чернодробни показатели - АСАТ, АЛАТ, общ и директен билирубин, алкална фосфатаза, ГГТ
 • Показатели на панкреаса - амилаза
 • Пикочна киселина
 • Кръвна захар и кръвозахарен профил
 • Гликиран хемоглобин;
 • Електролити - калий, натрий, калций
 • Фосфор
 • Серумно желязо и ЖСК / желязосвързващ капацитет /
 • Мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол
 • С реактивен протеин
 • Общ белтък и албумин
 • Обща креатинкиназа

 

Лекарствено мониториране

 

Хормони на щитовидната жлеза - TSH и FT4

 

Изследване на урина - Химично изследване и седимент


Телефои за контакт - 0878403138 д-р Петър Йорданов, или на 070010037 от цялата страна.

 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

В центъра се извършват рутинни първични и вторични прегледи, включващи традиционните средства: анамнеза, статус, обстоен физикален преглед и хемодинамични показатели от д-р Иван Кърпачев.


Д-р Иван Кърпчев е с придобита специалност по Физикална и рехабилитационна медицина и следдипломни квалификации по кинезитерапия, мануална терапия, постизометрична релаксация /ПИР/, акупресура, рефлексотерапия, лазертерапия, електродиагностика и електростимулация.


Д-р Кърпчев определя рехабилитационния потенциал и контролира изпълнението на назначената терапевтична програма, включваща :

 

 • Електроление и светолечение
 • Лазертерапия
 • Кинезитерапия - активна и пасивна
 • Термотерапия / парафинолечение, луголечение /
 • Аерозолно лечение
 • Функционални изследвания

 

Заболявания, повлиявани от физикалната и рехабилитационната медицина - заболявания на опорно - двигателния апарат, неврологични заболявания, хирургични и вътрешни заболявания, УНГ заболявания, хронични гинекологични заболявания, детски заболявания и други.


Лечебният процес се извършва в отделението по ФРМ към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов и се състои от :


Сектор електролечение:

 

 • Зала за електролечение, оборудвана с апарати за нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове. Ниско интензивно магнитно поле, ултразвукова терапия, източници на ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи, лазертерапия.

 

Сектор кинезитерапия :

 

 • Зала за групова и индивидулна ЛФК
 • Механотерапия
 • Кабинет за лечебен масаж

 

Сектор термотерапевтичен :

 

 • Лечение с парафин
 • Лечение с луга

 

Сектор лазертерапия

 

Д-р Кърпачев предоставя консултации на базата на платен прием на пациенти, нуждаещи се от лечение и рехабилитация след козметични интервенции, за домашна рехабилитация, както и за ранна болнична рехабилитация на стационарните пациенти в клиниките и отделенията на УМБАСМ Н.И.Пирогов.


На тел. - 029154574 клиентите могат да получат информация за графика на д-р Кърпачев и да си запишат час за консултация, преглед и лечение.

 

Повече информация на телефон - 070010037 от цялата страна.

 

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПИРОГОВ

Град София, Община Столична, бул. Тотлебен 21
Телефон: 070010037, 029154574
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени