Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ, Град Павел баня - Филиал Павел баня

медицински център павел баня

медицински център павел баня

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ
Филиал Павел баня

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ

ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ на МЦ ПАВЕЛ БАНЯ, е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, регистрирано по Закона за лечебните заведения с рехабилитационна насоченост.

 

Управител на МЦ Павел баня е д-р Юри Гечев, вертебролог / специалист - гръбначни заболявания /, с призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина, автор на учебника за грабначните заболявания – Основи на общатта вертебрология, издание на БАН, номиниран за Медицинска книга на 2002 година.


Медицински център ПАВЕЛ БАНЯ - филиал град Павел бання е специализиран в областта на физиотерапията и рехабилитацията и не предлага леглова база.

 

Филиалът на МЦ функционира от 2003 година, първоначално в сградата на СБР, а от началото на 2011 година в собствена, нова сграда, в центъра на град Павел баня. Едноетажната сграда се намира на централната улица и разполага с паркинг и достъпна околна среда.

 

МЦ Павел баня е едно от водещите в страната лечебни заведения в диагностиката, лечението и профилактиката на вертеброгенните / гръбначните / заболявания.

 

Основни дейности в курорта Павел баня са - лечението, профилактиката и рехабилитация, включващи всички основни физикални фактори - естествени и преформирани, както и високоспециализирана диагностика - компютърна томография.

 

Във филиал Павел баня, освен кабинетите по физиотерапия и рехабилитация има разкрити и специализирани лекарски кабинети за извънболнична медицинска помощ по специалностите: акушерство и гинекология, детски болести, неврология, образна диагностика / компютърен томограф / и други.

 

Разполага с екип от лекари и рехабилитатори с дългогодишен опит и висока квалификация, прилагащи ефективни лечебни методики, като подводната екстензия по метода на проф. Г. Гечев и други.

 

Екипът от лекари, рехабилитатори и масажисти с дългогодишен опит и отлична квалификация, работи под ръководството на управителя и собственик на Медицинския център д-р Йордан / Юри / Гечев - вертебролог, специалист по гръбначни заболявания.

 

Рехабилитационните екипи се състоят от лекари - специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори и масажисти, които са основните двигатели на възстановителния процес на пациентите.

 

Д-р Йордан / Юри / Гечев, вертебролог / специалист по гръбначни заболявания/, извършва :

 

  • Интерпретиране / разчитане / на рентгенови снимки и други образни изследвания - компютър-томографски и ядрено-магнитни на гръбначния стълб.
  • Консултации и съвети за подходящо лечение, профилактика и двигателен режим при заболявания на гръбначния стълб, дегенеративни ставни заболявания, състояния след счупвания на кости, състояния след поставяне на изкуствени стави, заболявания на периферната нервна система - болки в кръста и по хода на гръбначния стълб, притискане на гръбначно - мозъчни коренчета, вертебро-базиларна недостатъчност / главоболие, световъртеж, шум в ушите, двойно виждане /.
  • Назначаване на съответния лечебно - рехабилитационен комплекс и други.

 

 

Контакти

Хотел Spa хотел Дантон

Телефон: 043612008
GSM: 0887015883, 0889794296
Интернет сайт: mc-pavelbania.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Павел баня

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД - ПАВЕЛ БАНЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД - ПАВЕЛ БАНЯ, Павел баня

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД е търговско дружество, правоприемник на Санаторно - курортно управление към Министерство на здравеопазването с централен офис в Софи

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ, Павел баня

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ е частно здравно заведение, основано през 2003 година от потомствените лекари - фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на фи