Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ, Град Павел баня

медицински център павел баня

медицински център павел баня

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ е частно здравно заведение, основано през 2003 година от потомствените лекари - фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на физиотерапията и рехабилитацията в град Павел баня.

 

Медицинският център съхранява традициите, професионализма, кадрите и оригиналните методики / подводна екстензия / на лечение и рехабилитация на вертеброгенните / гръбначни / заболявания, прославили курорта и донесли му известност.

 

Медицински център Павел баня е със седалище град Павел баня, ул. Освобождение № 2.

Има разкрити пет основни филиала, в които извършва медицинска дейност, включваща профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.


МЦ Павел баня е лицензиран да извършва специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения.

 

Разполага с екип от висококвалифицирани медицински специалиста, отлични професионалисти с богат опит - лекари от всички области на медицината, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, акушерка, фелдшер, масажисти и помощен персонал.

 

МЦ Павел баня е единственото лечебно заведение на територията на община Павел баня, което работи по Договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ с направление за специалист - бланка № 3.

 

Медицинският център има сключени договори за извършване на специализирана извънболнична помощ, профилактика, лечение и рехабилитация и със следните застрахователни компании - Надежда АД, Дженерали Закрила здравно осигуряване АД, България Здраве АД, ЖЗК ДСК Гаранция АД, Медико 21 АД, ДЗИ Здравно осигуряване АД, Евроинс здравноосигуряване АД, Дом Здраве ЕАД и други.

 

През последните години МЦ Павел Баня се ползва с голям интерес от граждани на съседни страни, като - Македония, Турция, Гърция, Кипър и други.

 

 

СТРУКТУРА

Медицинска регистрация


Физиотерапия и рехабилитация :

 

  • Сектор по електро-, светло- и аерозололечение
  • Сектор - кинезитерапия
  • Сектор - рефлексотерапия - помещения за лазерпунктура, акупунктура, акупресура
  • Сектор - топлолечение / помещения за лечение с парафин, озокерит, пелоиди, компреси с луга и други /
  • Сектор - водолечение / балнеолечение /


Диагностичен сектор


Лечебено - профилактичен сектор :

 

  • Профилактична дейност - училище за гръбнака - лекции, практически занимания
  • Специализирани лекарски кабинети
  • Манипулационна

 

Транспортно звено

 

Контакти

Хотел Spa хотел Дантон

Телефон: 043612008
GSM: 0887015883, 0889794296
Интернет сайт: mc-pavelbania.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Павел баня

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД - ПАВЕЛ БАНЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД - ПАВЕЛ БАНЯ, Павел баня

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД е търговско дружество, правоприемник на Санаторно - курортно управление към Министерство на здравеопазването с централен офис в Софи

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ, Павел баня

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ е частно здравно заведение, основано през 2003 година от потомствените лекари - фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на фи