Регистър на здравеопазването

Медицински център НИПирогов ЕООД, Град София - Дейност

висококвалифициран медицински екип софия

висококвалифициран медицински екип софия, водещ медицински център софия, всички видове амбулаторни прегледи софия, качествени здравни услуги софия, качествени медицински услуги софия, медицинска структура с добър имидж, медицинска структура с добър имидж софия, медицински услуги на високо ниво софия, медицински център н и пирогов, медицински център н и пирогов софия, медицински център пирогов софия, медицински център с утвърдено име софия, модерно здравно заведение софия, мц н и пирогов, мц н и пирогов софия, мц пирогов, мц пирогов софия, наложил се медицински център софия, пирогов медицинска структура с добър имидж, предпочитан медицински център софия, препоръчан медицински център софия, рентгенови снимки софия, рентгенографии софия, своевременна медицински помощ софия, утвърдил се медицински център софия

Медицински център НИПирогов ЕООД
Дейност

Медицински център Н. И. Пирогов, София предлага квалифицирана диагностична, медицинска помощ, съобразена със стандартите на добрата медицинската практика, специализирана доболнична помощ и медико-диагностични изследвания.

 

Oборудван с модерна апаратура, което позволява предлагането на най-съвременни методи за диагностика и лечение.

 

Екипът от квалифицирани специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в медицинската практика.

 

Медицинският център работи с Националната здравноосигурителна каса. Извършва високоспециализирани дейности и диспансерни прегледи на пациенти с различни заболявания, консултации и изследавния:


Рентгенови изследвания - всички видове конвенционални рентгенови изследвания /рентгенографии/ - гръден кош, костна система, меки тъкани и други. Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, пикочоотделителната суистема, фистлографии.

Изследванитя се провеждат с нови модерни дигитални рентгеноскопични и рентгенографични апарати на фирма Siemens с минимално лъчево натоварване на пациента.


Ултразвукови изследвания / ехографии / на коремни ограни, малък таз, щитовидна жлеза, повърхностни структури /лимфни възли и др./, млечни жлези и други.

 

Компютърнотомографски изследвания /скенер/ - изследвания на всички области - глава, тяло и крайници. Изследват се всички системи. Мозъчни и периферни ангиографии. Извършват се 3D /триизмерни/ реконструкции. Апаратът е последен модел мултидетекторен компютърен томограф на Siemens.

Изследванията се обработват и съхраняват в дигитална система и се предават на диск, който може да се използва на всеки персонален компютър. По желание се предоставят на филми от лазарен принтер.


Специалистите работят с разширено работно време, можете да се запишете за сутрешни и вечерни часове, в почивни и празнични дни. Обслужват се пациенти от цялата страна.


Телефон за контакт: 070010037

Клинични изследвания

Клиничните изследвания се извършват в клиничната лаборатория на болницата, която разполага с апаратура от най - висок клас.


Извършват се следните видове изследвания :

 


Хематология :

 

 • ПКК /пълна кръвна картина - 18 показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и други /

 

   
 • Миркоскопско броене на левкоцити

 

   
 • Морфология на еритроцити

 

   
 • СУЕ

 


Коагулация :

 

 • ПВ / противотромбиново време /

 

   
 • АРТТ / активирано парциално тромбопластиново време /

 

   
 • Фибриноген

 

Пълна биохимия, включваща :

 

 • Показатели на бъбрената функция - урея и кретинин 

 

   
 • Чернодробни показатели - АСАТ, АЛАТ, общ и директен билирубин, алкална фосфатаза, ГГТ

 

   
 • Показатели на панкреаса - амилаза

 

   
 • Пикочна киселина

 

   
 • Кръвна захар и кръвозахарен профил

 

   
 • Гликиран хемоглобин

 

   
 • Електролити - калий, натрий, калций

 

   
 • Фосфор

 

 • Серумно желязо и ЖСК / желязосвързващ капацитет /

 

   
 • Мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол

 

   
 • С реактивен протеин

 

   
 • Общ белтък и албумин

 

   
 • Обща креатинкиназа

 

Лекарствено мониториране

 

Хормони на щитовидната жлеза - TSH и FT4

 

Изследване на урина - Химично изследване и седимент


Телефон за контакт от цялата страна:  070010037

Контакти

Медицински център Н. И. Пиригов

Град София, Община Столична, р-н Красно село, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21, вход от бул. П.Славейков, до ъгъла с ул. Лайош Кошут
Телефон: 070010037, 029154574
Интернет сайт: mcpirogov.com

Галерия

Медицински център НИПирогов ЕООД
Медицински център НИПирогов ЕООД
Медицински център НИПирогов ЕООД
Медицински център НИПирогов ЕООД

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод