Регистър на здравеопазването

Медицински център - Н.И.Пирогов ЕООД, Град София

висококвалифициран медицински екип софия

висококвалифициран медицински екип софия, водещ медицински център софия, всички видове амбулаторни прегледи софия, качествени здравни услуги софия, качествени медицински услуги софия, медицинска структура с добър имидж, медицинска структура с добър имидж софия, медицински услуги на високо ниво софия, медицински център н и пирогов, медицински център н и пирогов софия, медицински център пирогов софия, медицински център с утвърдено име софия, модерно здравно заведение софия, мц н и пирогов, мц н и пирогов софия, мц пирогов, мц пирогов софия, наложил се медицински център софия, пирогов медицинска структура с добър имидж, предпочитан медицински център софия, препоръчан медицински център софия, рентгенови снимки софия, рентгенографии софия, своевременна медицински помощ софия, утвърдил се медицински център софия

Медицински център - Н.И.Пирогов ЕООД
Информация

Медицински център - Н. И. Пиригов ЕООД

Медицински център Н. И. Пирогов, София

 

Медицински център - Н. И. Пиригов ЕООД е затвърдил добрия си имидж на медицинска структура, където пациенти от цялата страна получават качествени здравни услуги на европейско ниво.


Намира се в комплекса на уникалната едноименна болница и предоставя на своите пациенти и договорни партньори, пряк достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните им проблеми в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.


Медицински Център "Н.И.Пирогов" предоставя достъпна, адекватна и ефективна извънболнична медицинска помощ при прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика съобразно медицинските стандарти.


Предлага на своите пациенти следните дейности:

 

 • Оказване на своевременна и висококвалифицирана диагностика и лечение на лица с остри и хронични заболявания.

 

 • Оказване на консултативна помощ.

 

 • Осъществяване на профилактична и промотивна дейност, предназначена за стабилизиране и увеличаване здравето на пациента, предпазване от възникване на усложнения и предотвратяване на неговото инвалидизиране.

 

 • Осъществяване на социални функции, имащи изключително значение за адаптацията на пациента, увеличаване на терапевтичния потенциал, информираността на пациента и неговите близки относно техните права, роля и отговорност при лечение.

 

МЦ "Н.И.Пирогов" разполага с екип от отлични професионалисти: 106 лекари и специалисти по здравни грижи, сред които 14 хабилитирани лица - доценти и професори (висококвалифицирани специалисти от водещи клиники на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"), работещи по договор с НЗОК и на свободен прием.

 

Телефон за контакт с медицинския център от цялата страна - 070010037

Специализирани кабинети

Общомедицински дейности и специализирани медицински дейности по специалности:

 

 • Ортопедия и травматология

 

 • Детска ортопедия и травматология

 

 • Хирургия

 

 • Ендокринология

 

 • Неврология

 

 • Урология

 

 • Кардиология

 

 • Клинична алергология

 

 • Акушерство и гинекология

 

 • Физикална и рехабилитационна терапия

 

 • Ушно-носно-гърлени болести

 

 • Очни болести

 

 • Анестезиология и реанимация

 

 • Гръдна хирургия

 

 • Неврохирургия

 

 • Ревматология

 

 • Педиатрия

 

 • Съдова хирургия

 

 • Образна диагностика

 

 • Клинична лаборатория

 

 • Съдебна медицина

 

 • Детска хирургия

 

 • Нефрология

 

 • Трансфузионна хематология

 

 • Клинична имунология

 

 • Психиатрия

 

 • Дерматология и венерология

 

 • Пулмология и фтизиатрия

 

 • Детска пулмология и фтизиатрия

 

Лекарски Консултативни Комисии

 

Обща Лекарска Консултативна Комисия


Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология


Специализирана ЛКК по нервни болести


Специализирана ЛКК по очни болести


Съдебно-медицинска експертиза

 

 

Телефон за контакт с медицинския център от цялата страна - 070010037

 

 

 

 

Контакти

Къща Калипсо

Телефон: 070010037, 029154574

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медицински център за интегративна медицина

Медицински център за интегративна медицина, София

Първaта и единствена за момента в България Клиника за лечение на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина отвори врати през 2006 год. в гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. Де