Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС, Град София

асистирано оплождане

асистирано оплождане, медицински център технобиос, човешка репродукция

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС

Медицински център за човешка репродукция и асистирано оплождане Технобиос ЕООД е създаден през 2001 година със седалище гард София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл. 72, вх. А, ет. 1 и 2.

 

Медицински център Технобиос оказва специализирана медицинска помощ - лечение на човешкото безплодие чрез метода “ин витро” оплождане и трансфер на зародиши, инсеминация с обработени “ин витро” сперматозоиди, методът ИКСИ /инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката/ и други микроманипулационни техники на асистираната репродукция.

 

Центърът е създаден, за да продължи новаторските, академични традиции на ръководената от д-р Ватев Лаборатория за „ин витро” оплождане и трансфер на ембриони към Катедра биология на Софийски медицински университет. В тази основана от учредителя на МЦ Технобиос лаборатория, под неговата координация и привлечени в екипа акушер - гинеколози от МА, и с ключовото му участие, бяха заченати и родени първите български „ин витро” деца.

 

Първите наши ИКСИ-бебета (близнаци), също са заченати чрез въведените от доц. Ватев микроманипулационни техники - инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката и асистирано „излюпване” от блестящата обвивка на яйцето. Всички споменати методи на подпомогната репродукция и авторската фотодокументация към тях, отдавна са влезли в учебниците на някои основополагащи медицински дисциплини.

 

Медицински център Технобиос притежава подписано от Министъра на здравеопазването Разрешение за дейности по асистирана репродукция № РД 0605/31.03.2008 година.

 

Тези дейности са както следва :


Асистирана репродукция, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.


Съхраняване на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.


Научноизследователска дейност свързана с асистираната репродукция.


Образователна дейност - обучение и подготовка на кадри.


Дейности по набиране, консултиране и назначаване на потенциални донори на яйцеклетки.

 


През 2008/2009 година, голямата част от апаратурата в центъра е обновена с новa, закупена от Германия и Япония.

 

Често процедурите се извършват на периодичен принцип - периоди на изследване и подготовка на пациентите, се редуват с лечебните процедури.

 

Центърът е реконструиран и оборудван съгласно европейските изисквания и притежава повече от нормативно изискваните помещения - гинекологичен сектор, отделна лаборатория по асистирана репродукция, ехографска манипулационна, помещения за наблюдение и възстановяване, стая за получаване на мъжки гамети, криобанка и други.

 

Експертната комисия и Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването през 2009 година, са присъдили на МЦ за човешка репродукция и асистирано оплождане Технобиос оценка „отлична” за срок от пет години.

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС

Телефон: 029206567
GSM: 0878202627
Факс: 028518631
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Кандиларов ООД, София

СМДЛ Кандиларов е частна медико - диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Учредена през 1999 година със седалище град София и през изминалите 2

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД, София

Диагностично - консултативен център XXVIII - София ЕООД е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациентите здравни услуги на европейско ниво. Намира се

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев ЕАД, София

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия Проф. Бойчо Бойчев, София е здравно заведение, уникално за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравм