Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС, Град София

асистирано оплождане

асистирано оплождане, медицински център технобиос, човешка репродукция

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС

Медицински център за човешка репродукция и асистирано оплождане Технобиос ЕООД е създаден през 2001 година със седалище гард София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл. 72, вх. А, ет. 1 и 2.

 

Медицински център Технобиос оказва специализирана медицинска помощ - лечение на човешкото безплодие чрез метода “ин витро” оплождане и трансфер на зародиши, инсеминация с обработени “ин витро” сперматозоиди, методът ИКСИ /инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката/ и други микроманипулационни техники на асистираната репродукция.

 

Центърът е създаден, за да продължи новаторските, академични традиции на ръководената от д-р Ватев Лаборатория за „ин витро” оплождане и трансфер на ембриони към Катедра биология на Софийски медицински университет. В тази основана от учредителя на МЦ Технобиос лаборатория, под неговата координация и привлечени в екипа акушер - гинеколози от МА, и с ключовото му участие, бяха заченати и родени първите български „ин витро” деца.

 

Първите наши ИКСИ-бебета (близнаци), също са заченати чрез въведените от доц. Ватев микроманипулационни техники - инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката и асистирано „излюпване” от блестящата обвивка на яйцето. Всички споменати методи на подпомогната репродукция и авторската фотодокументация към тях, отдавна са влезли в учебниците на някои основополагащи медицински дисциплини.

 

Медицински център Технобиос притежава подписано от Министъра на здравеопазването Разрешение за дейности по асистирана репродукция № РД 0605/31.03.2008 година.

 

Тези дейности са както следва :


Асистирана репродукция, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.


Съхраняване на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.


Научноизследователска дейност свързана с асистираната репродукция.


Образователна дейност - обучение и подготовка на кадри.


Дейности по набиране, консултиране и назначаване на потенциални донори на яйцеклетки.

 


През 2008/2009 година, голямата част от апаратурата в центъра е обновена с новa, закупена от Германия и Япония.

 

Често процедурите се извършват на периодичен принцип - периоди на изследване и подготовка на пациентите, се редуват с лечебните процедури.

 

Центърът е реконструиран и оборудван съгласно европейските изисквания и притежава повече от нормативно изискваните помещения - гинекологичен сектор, отделна лаборатория по асистирана репродукция, ехографска манипулационна, помещения за наблюдение и възстановяване, стая за получаване на мъжки гамети, криобанка и други.

 

Експертната комисия и Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването през 2009 година, са присъдили на МЦ за човешка репродукция и асистирано оплождане Технобиос оценка „отлична” за срок от пет години.

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС

Град София, Община Столична, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл. 72, вх. А, ет. 1 и 2
Телефон: 029206567
GSM: 0878202627
Факс: 028518631
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Столична

Регистър на здравеопазването

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша, позвънете на тел.: 0988/86-62-18 ..................... е със седалище град София. Създадена през 2001 година с основна дейност-хирургично лечен

СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД, София

СТМ ПЛЮС ООД Ви предлага следните услуги по направления: 1. трудова медицина - всичко необходимо за работодателя 2. измервания - фактори работна среда (ш

Регистър на здравеопазването

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КАБИДЕНТ Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА, София

Д-Р БИЛЯНА СТОЯНОВА - лекар по дентална медицина. Развива своята дейност в град София, ж.к. Люлин 9, ул. Тодор Г. Влайков 27, ет. 1. Д-р Биляна Стоянова е дентален лекар със специа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЛИМАТ е здравно заведение със седалище град София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 11. Здравното заведение предоставя на своите пациенти и договорни партньори качествени

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ

БИЛКОВА АПТЕКА ЦЕРИТЕЛ, София

ЕТ Даттила-Добрина Атанасова Тилева развива дейността си в производството и търговията на диетични, диабетични, целебни храни и билки. Д-р Добрина Атанасова е диплом