Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС, Град София

асистирано оплождане

асистирано оплождане, медицински център технобиос, човешка репродукция

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС
Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ - ТЕХНОБИОС

Медицински център за човешка репродукция и асистирано оплождане Технобиос ЕООД е създаден през 2001 година със седалище гард София, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл. 72, вх. А, ет. 1 и 2.

 

Медицински център Технобиос оказва специализирана медицинска помощ - лечение на човешкото безплодие чрез метода “ин витро” оплождане и трансфер на зародиши, инсеминация с обработени “ин витро” сперматозоиди, методът ИКСИ /инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката/ и други микроманипулационни техники на асистираната репродукция.

 

Центърът е създаден, за да продължи новаторските, академични традиции на ръководената от д-р Ватев Лаборатория за „ин витро” оплождане и трансфер на ембриони към Катедра биология на Софийски медицински университет. В тази основана от учредителя на МЦ Технобиос лаборатория, под неговата координация и привлечени в екипа акушер - гинеколози от МА, и с ключовото му участие, бяха заченати и родени първите български „ин витро” деца.

 

Първите наши ИКСИ-бебета (близнаци), също са заченати чрез въведените от доц. Ватев микроманипулационни техники - инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката и асистирано „излюпване” от блестящата обвивка на яйцето. Всички споменати методи на подпомогната репродукция и авторската фотодокументация към тях, отдавна са влезли в учебниците на някои основополагащи медицински дисциплини.

 

Медицински център Технобиос притежава подписано от Министъра на здравеопазването Разрешение за дейности по асистирана репродукция № РД 0605/31.03.2008 година.

 

Тези дейности са както следва :


Асистирана репродукция, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.


Съхраняване на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.


Научноизследователска дейност свързана с асистираната репродукция.


Образователна дейност - обучение и подготовка на кадри.


Дейности по набиране, консултиране и назначаване на потенциални донори на яйцеклетки.

 


През 2008/2009 година, голямата част от апаратурата в центъра е обновена с новa, закупена от Германия и Япония.

 

Често процедурите се извършват на периодичен принцип - периоди на изследване и подготовка на пациентите, се редуват с лечебните процедури.

 

Центърът е реконструиран и оборудван съгласно европейските изисквания и притежава повече от нормативно изискваните помещения - гинекологичен сектор, отделна лаборатория по асистирана репродукция, ехографска манипулационна, помещения за наблюдение и възстановяване, стая за получаване на мъжки гамети, криобанка и други.

 

Експертната комисия и Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването през 2009 година, са присъдили на МЦ за човешка репродукция и асистирано оплождане Технобиос оценка „отлична” за срок от пет години.

 

Контакти

Семеен хотел Трифон Зарезан

Телефон: 029206567
GSM: 0878202627
Факс: 028518631
Интернет сайт: www.invitro-art.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод