Регистър на здравеопазването

медицински грижи търговище | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "медицински грижи търговище"

медицински грижи търговище | Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.