Регистър на здравеопазването

МЕДИКУС - АИППМП ЕООД, Град Момчилград

МЕДИКУС - АИППМП ЕООД
Информация

МЕДИКУС - АИППМП ЕООД

 

МЕДИКУС - АИППМП ЕООД е със седалище Момчилград, ул. Стефан Караджа 1.

 

Здравно заведение за оказване на първична извънболнична медицинска помощ.

 

Групова практика, общопрактикуващи лекари. Извършва консултативни и профилактични прегледи.

 

Разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.


Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност, които се грижат за здравето на своите пациенти :


Д-р Гиргин Габровски
Общопрактикуващ лекар - Личен лекар


Извършва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни.

 

Контакти

МЕДИКУС - АИППМП ЕООД

Град Момчилград, Община Момчилград, ул. Стефан Караджа 1
GSM: 0888967242

Галерия

Още Здравни заведения в Град Момчилград

Още Здравни заведения в Община Момчилград

Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М