Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД, Град Червен бряг

oтделение по хемодиализа червен бряг

oтделение по хемодиализа червен бряг, авторитетна диагностична и лечебна структура, болница червен бряг, висококвалифицирани и ерудирани лекари, гинекология червен бряг, диагностични кабинети червен бряг, ерудирани лекари червен бряг, клинична лаборатория червен бряг, компютърна томография червен бряг, мбал червен бряг, микробиологична лаборатория червен бряг, неврологично отделение червен бряг, образна диагностика червен бряг, препоръчано здравно заведение червен бряг, първокласно медицинско обслужване червен бряг, специалист неврология червен бряг, стабилна диагностична и лечебна структура, хирургия червен бряг

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
Информация

мбал Червен бряг

 

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ е лечебно заведение, което е със 100% общинско участие.

 

Здравното заведение предлага квалифицирани услуги, включващи диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика на пациентите, настанени за лечение.

 

В МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ се извършват още промотивни, социални и други подкрепящи дейности, според потребностите на приетите пациенти. Медицински услуги и манипулации се оказват и на външни пациенти – консултации, изследване и профилактика.

 

Отделенията за активно лечение са шест, функционира и отделение за диализно лечение. Това отделение е създадено през 1990 година и разполага с 6 поста за диализни процедури. В отделението за диализно лечение се извършва диагностично-лечебна дейност от лекар – Нефролог и специалист по вътрешни болести, 6 медицински сестри и 2-ма технолози.

 

Легловата база, с която разполага МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ, наброява 100 болнични легла. Стаите са слънчеви и просторни.

 

В структурата на лечебното заведение се включват 6 приемно-консултативни кабинета, медико-диагностични лаборатории, състоящи се от медико-диагностична, микробиологична и патоморфологична лаборатории.

 

Налично е отделение по образна диагностика с кабинети за конвенционална рентгенова диагностика, КТ и ехографска диагностика.

 

Част от структурата на МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ са диагностични кабинети и други звена, включващи функционална, ендоскопска, ехографска диагностика, доплерова сонография и кабинет по ЕМГ и ЕЕГ.

 

Стационарен блок, разполага с отделения по вътрешни болести, хирургия, нервни и детски болести, акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, отделение по диализа. В структурата на Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг се включват болнична аптека и административно стопанския блок.

 

Във всички отделения и структури работи екипи от високо-квалифицирани и ерудирани лекари, доказали своя професионализъм.

 

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ е лечебно заведение, което се е утвърждило като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната.

 

Многопрофилната болница в Червен бряг се стреми всеки пациент да получи първокласно медицинско обслужване и оптимален комфорт по време на своя престой в лечебното заведение.

 

 

 

Контакти

Семеен хотел Теменуга

Град Червен бряг, Община Червен бряг, ул. Теменуга 4
Телефон: 065992766, 065992993
Факс: 065992766, 065992993
Интернет сайт: mbal-chervenbryag.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Червен бряг

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД, Червен бряг

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ е лечебно заведение, което е със 100% общинско участие. Здравното заведение предлага квалифицирани услуги, включващи диагностика, лечение, рехабилитация и профилакт