Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия, Град Хасково

болница за активно лечение хигия хасково

болница за активно лечение хигия хасково, гастроентерология хасково, екип от компетентни лекари хасково, заведение за болнична помощ хасково, квалифицирана диагностична и лечебна помощ, лекари специалисти с богат опит хасково, лечебно заведение на територията на град хасково, мбал хасково, мбал хигия хасково, медицинските услуги с високо качество хасково, модерна апаратура за прецизна диагностична, съвременно аг отделение хасково, хасково, хигия хасково, частната хасковската клиника хигия

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия е лечебно заведение на територията на град Хасково, бул. Стефан Стамболов 2.

 

Модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

 

Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

 

МБАЛ ХИГИЯ, Хасково разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.

 

Акушеро - гинекологичното отделение е изцяло ремонтирано и оборудвано с нова, модерна апаратура, кувиоз и реанимационна маса за новородени.

 

Здравното заведние изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности - вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, лаборатория и рентгенова диагностика, родилна помощ.

 

Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

 

МБАЛ Хигия, Хасково работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове.

 

Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.

 

В лечебното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.

 

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия, Хасково е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение.

 

Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите, тъй като не се къса връзката и личният лекар има непрекъсната информация относно развитието и решението на конкретния здравословен проблем.

 

МБАЛ - Хигия разполага със следните отделения за клинично лечение :

 

 

  • АГ отделение - тел. 038606249

 

  • Вътрешно отделение - тел. 038606235

 

  • Очно отделение - тел. 038606235

 

  • УНГ - тел. 038606235

 

  • Хирургично отделение - тел. 038606247

 

  • Гастроентерология - тел. 038606250

 

  • ОАРИЛ

 

В лечебното заведение работи екип от компетентни лекари, специализанти, медицински сестри и санитари, осигуряващи прием, консултации, профилактични прегледи и хоспитализация на пациентите.

 

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия, Хасково се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия

Град Хасково, Община Хасково, бул. Стефан Стамболов 2
Телефон: 038606231, 038606246

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия
Многопрофилна болница за активно лечение Хигия
Многопрофилна болница за активно лечение Хигия

Още Здравни заведения в Град Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД е здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужд

Още Здравни заведения в Община Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, Хасково

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД е здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужд