Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД - Структура

авторитетно лечебно заведение търговище

авторитетно лечебно заведение търговище, акушерство и гинекология търговище, болница област търговище, болница с модерна апаратура търговище, болница търговище, болнична помощ търговище, добри медицински специалисти търговище , добро лечебно заведение търговище, достъпна медицинска помощ търговище, дравни услуги на европейско ниво търговище, здравно заведение търговище, кабинет вътрешни болести търговище, кабинет по неврохирургия търговище, кабинет по флурисцентна ангиография, качествена медицинска помощ търговище, качествени здравни грижи търговище, качествени медицински услуги търговище, квалифициран медицински екип търговище, квалифицирана болнична помощ търговище, квалифицирана медицинска помощ търговище, клинична лаборатория търговище, лаборатория медицинска паразитология, мбал търговище, медицинска помощ търговище, медицински грижи търговище, многопрофилна болница търговище, модерно здравно заведение търговище, модерно лечебно заведение търговище, отделение по урология търговище, предпочитано лечебно заведение търговище, препоръчано здравно заведение търговище, прецизна диагностика търговище, хемодиализен център търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Структура

Стартирайки дейност МБАЛ - Търговище се утвърди като диагностично-консултативен и лечебен център на населението от община Търговище и Търговищка област - Омуртаг, Попово, Антоново и Опака с общ брой на обслужваното население от над 120 000 жители.


Структурата на Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище включва: 


I. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК с:

 

 • приемно-консултативни и функционални кабинети по: вътрешни болести и функционална диагностика; нервни болести; хирургия; неврохирургия; акушерство и гинекология; урология и ортопедия; педиатрия и клинична алергология; очни болести и УНГ болести; психиатрия; детска психиатрия; преданестезиологична подготовка; кожно-венерически болести; доплерова сонография на СС заболявания и ангиография /

 

 • Вътрешно отделение - Кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение; Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение; Електрофизиологична лаборатория - ЕЕГ; ЕМГ; доплерова сонографя; Кабинет евокирани потенциали / Нервно отделение; Кабинет по ФИД и КГА - Педиатрично отделение; Ендоскопски кабинет / АГО; Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести; Кабинет по флурисцентна ангиография / Очно отделение; Кабинет ултразвукова диагностика / Очно отделение; Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

 

 • Мултипрофилно спешно отделение с 6 легла за 24 часово наблюдение


24 часова консултативна дейност на спешен болничен комплекс, включващ: І ВО - 13 легла; ІІ ВО - 13 легла; ХО - 13 легла; ОТО - 6 легла; УРО - 4; ОАИЛ - 3 легла; НО - 8 легла; ДО - 10 легла; АГО - 10 легла; ННО - 4 легла; УНГ - 3 легла; Очно Отд. - 3 легла; ЦПЗ - 21 легла - представляващи 30% от легловата база на отделенията, влизащи в структурата на СБК.

 

 • Клинична лаборатория 

 

 • Микробиологична лаборатория с дейност и като лаборатория по туберкулоза

 

 • Лаборатория Медицинска паразитология

 

 • Отделение Образна диагностика

 

 • Отделение Съдебна медицина

 

 • Отделение по хемодиализа с кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН

 

 • Отделение по трансфузионна хематология

 

 • Териториална експертна лекарска комисия

 

 • Отделение Обща и клинична патология

 

 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

 

 • Дневен стационар към отделение по психиатрия с 10 места

 

 

II. СТАЦИОНАРЕН БЛОК с 405 легла:

 

 • Отделение по вътрешни болести - 42 легла - Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология

 

 • Отделение по вътрешни болести - 44 легла - Второ вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревматология и кардиология

 

 • Отделение по хирургия - 42 легла

 

 • Отделение по ортопедия и травматология - 22 легла

 

 • Отделение по урология - 14 легла - Операционни зали - 2; Ендоскопски изследвания и операции

 

 • Операционен блок - Хирургична операционна зала - 2; Ортопедо - травматологична зала - 1; Септична превързочна ХО и ОТО - 1; Зала събуждане и приспиване - 1

 

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 10 легла

 

 • Отделение по нервни болести - 28 легла

 

 • Отделение по педиатрия - 34 легла и разкрити Сектор по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система; Учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

 

 • Отделение по акушерство и гинекология - 33 легла със Сектор родилен - 12 легла; Сектор гинекология - 5 легла; Сектор патологична бременност - 15 легла; Раждане с повишен риск - 1 легло и разкрити 2 операционни зали /септична и асептична/; 2 родилни зали /септична и асептична/ и 1 предродилна зала

 

 • Отделение по неонатология - 16 легла

 

 • Отделение по инфекциозни болести -  9 легла за лица над 18 год.; 4 легла за лица под 18 год.

 

 • Отделение по кожни и венерически болести - 15 легла

 

 • Отделение по УНГ - 11 легла и разкрити Аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания; операционна зала - 1; ендоскопски кабинет

 

 • Отделение по очни болести - 10 легла -  Операционна зала - 1

 

 • Отделение по психиатрия - 71 легла -  Психиатрия - 61 легла; Детска психиатрия - 10 легла 

 

 

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ БЛОК

 

 • Административни дейности счетоводство статистика човешки ресурси деловодство

 

 • Обслужващи дейности Транспортно звено Перилно стопанство Парова централа Поддръжка на МТБ Звено за оперативно медицинско осигуряване с АТЦ

 

 • Централна стерилизационна

 

 • Болнична аптека

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД

Град Търговище, Община Търговище, ж.к. Запад, бул. Сюрен 1
Телефон: 060168888, 060164864
Интернет сайт: mbalturgovishte.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД

Още Здравни заведения в Град Търговище

Регистър на здравеопазването

Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски ООД, Търговище

Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски ООД, град Търговище е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациенти здравни услуги на е

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н

Още Здравни заведения в Община Търговище

Регистър на здравеопазването

Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски ООД, Търговище

Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски ООД, град Търговище е здравно заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациенти здравни услуги на е

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н