Регистър на здравеопазването

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД, Град Търговище

мбал търговище

мбал търговище, търговище, клинична лаборатория търговище, кабинет вътрешни болести търговище, кабинет по неврохирургия търговище, кабинет по флурисцентна ангиография, лаборатория медицинска паразитология, хемодиализен център търговище, отделение по урология търговище, акушерство и гинекология търговище

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ АД

Многопрофилна болница за активно лечение -Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

 

Историята на здравеопазването има своите дълбоки корени в Търговище. В първите години след Освобождението, зданието, използвано за болница е обикновено жилище, в което са разположени двадесет легла. Основните специалности, по които са били лекувани пациентите са вътрешни болести, хирургия и инфекциозни болести.

 

През 1906 година е открита официално новата сграда на болницата, вкоято вече има четиридесет легла. През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид.

 

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

 

Здравното заведение, като областна болница обслужва населението от община Търговище и общините на Търговищка област - Омуртаг, Попово, Антоново и Опака. Общият брой на обслужваното население от МБАЛ - Търговище АД е над 120 000 жители.

 

Здравното заведение притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 година.

 

СТРУКТУРА

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД разполага с :


КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК :

 

 • Приемно - консултативни и функционални кабинети
 • кабинет вътрешни болести и функционална диагностика
 • кабинет нервни болести
 • кабинет хирургия
 • кабинет по неврохирургия
 • кабинет акушерство и гинекология
 • кабинет урология и ортопедия
 • кабинет педиатрия и клинична алергология
 • кабинет очни болести и УНГ болести
 • кабинет психиатрия
 • кабинет детска психиатрия
 • кабинет преданестезиологична подготовка
 • кабинет кожно-венерически болести
 • кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография / І-во
 • Вътрешно отделение
 • кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение
 • Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение
 • Електрофизиологична лаборатория – ЕЕГ, ЕМГ, доплерова сонографя, кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение
 • Кабинет по ФИД и КГА - Педиатрично отделение
 • Ендоскопски кабинет / АГО
 • Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести
 • Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение
 • Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение

 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ :

 

 • 5 легла за 24 часово наблюдение
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Лаборатория Медицинска паразитология
 • Отделение Образна диагностика
 • Отделение Съдебна медицина
 • Хемодиализен център
 • кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Териоториална експертна лекарска комисия
 • Отделение Клинична патология
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина /15 легла на функционален принцип от съответните отделения – ІВО, ІІВО, ХО,ДО,НО, Очно и ОТО/


СТАЦИОНАРЕН БЛОК с 402 легла.

 

Контакти

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД

Телефон: 060168888
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Търговище

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н

Още Здравни заведения в Община Търговище

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ВАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕООД, Търговище

ИППДП Д-р Ваня Панайотова е специализиран дентален кабинет в град Търговище. Д-р Ваня Панайотова е дентален специалист, в чийто кабинет се извършват услугите: Профилактика – премахване н

Регистър на здравеопазването

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД, Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение -Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.