Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, Град Видин - Дейности

болница видин

болница видин, висококачествени медицински услуги видин, здравно заведение видин, клинична лаборатория видин, лечебно заведение видин, мбал видин, медицински услуги на европейско ниво, микробиологина лаборатория видин, модерна болница видин, обща и клинична патология видин, отделение по образна диагностика видин, рехабилитационна медицина видин, съдебна медицина видин

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
Дейности

МБАЛ Видин

 

Клинико – диагностични структури:


Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделения без легла
Отделение по образна диагностика
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по обща и клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Отделение по трансфузионна хематология
Отделение по Спешна медицина
ТЕЛК


Стационарен Блок, включващ:


Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по хирургия
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Първо отделение по вътрешни болести - с дейности по кардиология и ревматология
Второ отделение по Вътрешни болести - с дейности по гастроентерология, ендокринология и хематология
Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделение по нефрология и диализно лечение
Отделение по нервни болести
Отделение по педиатрия
Отделение по Кожни и венерически болести
Отделение по психиатрия
Болнична аптека

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД

Град Видин, Община Видин, ул. Цар Симеон Велики 119
Телефон: 094602131, 094606615
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Видин

Още Здравни заведения в Община Видин