Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Град Видин - Структура

болница видин

болница видин, болница за активно лечение видин, болница с модерна апаратура видин, болнична помощ видин, висококачествени медицински услуги видин, високотехнологична болница видин, здравно заведение видин, квалифицирана болнична помощ видин, клинична лаборатория видин, лечебно заведение видин, лечебно заведение за болнична помощ видин, мбал видин, мбал света петка ад, мбал света петка ад град видин, мбал света петка видин, медицински услуги на европейско ниво, микробиологина лаборатория видин, многопрофилна болница град видин, модерна болница видин, модерно здравно заведение видин, модерно лечебно заведение видин, обща и клинична патология видин, отделение по образна диагностика видин, рехабилитационна медицина видин, съдебна медицина видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Структура

МБАЛ Видин

 


Многопрофилна болница за активно лечение Св. Петка гр. Видин предоставя качествена и достъпна болнична помощ.


Структурата на лечебното заведение включва:


Клинико - диагностични структури:

 

Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория

 

Отделения без легла

 

Отделение по образна диагностика
Отделение по обща и клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Отделение по трансфузионна хематология


ТЕЛК

 

Стационарен блок, включващ:

 

Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по хирургия
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Отделение по кардиология
Отделение по вътрешни болести - с дейности по гастроентерология, ендокринология, клинична хематология и ревматология
Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделение по нефрология и диализно лечение
Отделение по нервни болести
Отделение по педиатрия
Отделение по Кожни и венерически болести
Отделение по психиатрия

Мултипрофилно спешно отделение
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Болнична аптека

 

Операционен блок със 7 операционни зали - асептични и септични, ортопедична, за очни операции и зала за лапароскопски.


Клиничната лаборатория е с определено ІІ ниво на компетентност. Приема и обработва материал за хематология и морфология, клинична химия, хемокоагулация, химични и цитологични изследвания на урина, високо специализирани изследвания и др.

 

Клиничната лаборатория разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания, провеждани в системен вътрешен и външен лабораторен контрол.

 

Началник Клинична лаборатория:
д-р Албена Василева – специалност клинична лаборатория


Ординатор:
д-р Петя Николова– специалност клинична лаборатория


Дора Здравкова Митова - биолог


Старши лаборант:
Веселина Митева


Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 381
094 / 60-66-15 вътр. 262

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка

Град Видин, Община Видин, ул. Цар Симеон Велики 119
Телефон: 094602131, 094606615
Интернет сайт: mbal-vidin.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Още Здравни заведения в Град Видин

Още Здравни заведения в Община Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите