Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Град Видин

болница видин

болница видин, болница за активно лечение видин, болница с модерна апаратура видин, болнична помощ видин, висококачествени медицински услуги видин, високотехнологична болница видин, здравно заведение видин, квалифицирана болнична помощ видин, клинична лаборатория видин, лечебно заведение видин, лечебно заведение за болнична помощ видин, мбал видин, мбал света петка ад, мбал света петка ад град видин, мбал света петка видин, медицински услуги на европейско ниво, микробиологина лаборатория видин, многопрофилна болница град видин, модерна болница видин, модерно здравно заведение видин, модерно лечебно заведение видин, обща и клинична патология видин, отделение по образна диагностика видин, рехабилитационна медицина видин, съдебна медицина видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение.


Лечебно заведение с дългогодишна история, което води началото си след Кримската война 1853-1856 година. Видинската военна болница е една от 7-те Военни болници в Дунавския вилает.

 

След Руско-турската война, през 1879 год. е открита болницата във Видин. Разполага със 75 легла, разпределени в 4 отделения: вътрешно, хирургическо, инфекциозно и кожно-венерическо.

 

През 1999 год. Обединена Районна Болница, Видин приема името Света Петка, а през 2000 год. със заповед, издадена от Министъра на здравеопазването и съгласно Закона за лечебните заведения, Обединена Районна Болница, Видин е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин.

 

Днешната МБАЛ Св. Петка, Видин се помещава в сградата, построена през 1966 година. Разполага с 5 етажа, нова поликлиника, ХЕИ и други.

 

Болницата разполага с основен корпус, в който са разположени голяма част от отделенията. В отделни сгради са обособени - Отделение по пулмология и фтизиатрия и Кожно - венерологично отделение. В най-старата сграда на болничното заведение са разположени отделението по Нефрология и диализно лечение и Психиатрично отделение. За нуждите на лечебното заведение са изградени централна стерилизационна, парова станция, кислородна и вакум инсталации.

 

Св. Петка, Видин разполага с общо 315 легла,  с налични 15 за краткотраен престой и 15 за продължително лечение.

 

Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени хронични заболявания. Извършва диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

 

МБАЛ Св. Петка работи по договор с РЗОК - Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високоспециализирани дейности по следните специалности: Трансфузионна хематология; Обща и клинична патология; Клинична лаборатория; Ендокринология и болести на обмяната; Очни болести; Физикална и рехабилитационна медицина; Психиатрия; Ортопедия и травматология; Образна диагностика; Клинична хематология; Кардиология; Микробиология; Акушерство и гинекология; Нефрология; Анестезиология и интензивно лечение; Пневмология и фтизиатрия; Педиатрия; Кожни и венерически болести; Ушно-носно - гърлени болести; Гастроентерология; Ревматология; Нервни болести; Неонатология; Спешна медицина; Хирургия; Съдебна медицина; Вътрешни болести - Детска хирургия.

 

Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.

 

МБАЛ Св. Петка, Видин разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.

 

В лечебното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината, които с вещина прилагат обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

 

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Петка, Видин е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите, тъй като не се къса връзката и личният лекар има непрекъсната информация относно развитието и решението на конкретния здравословен проблем.


МБАЛ Света Петка, Видин се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка

Град Видин, Община Видин, ул. Цар Симеон Велики 119
Телефон: 094602131, 094606615
Интернет сайт: mbal-vidin.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Още Здравни заведения в Град Видин

Още Здравни заведения в Община Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка град Видин е модерно здравно заведение, изпълняващо областни функции. Предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите