Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, Град Видин

болница видин

болница видин, висококачествени медицински услуги видин, здравно заведение видин, клинична лаборатория видин, лечебно заведение видин, мбал видин, медицински услуги на европейско ниво, микробиологина лаборатория видин, модерна болница видин, обща и клинична патология видин, отделение по образна диагностика видин, рехабилитационна медицина видин, съдебна медицина видин

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД

МБАЛ Св. Петка АД, Видин е медицинско заведение, изпълняващо областни функции.


Болничното дело в града води началото си след Кримската война 1853-1856 година.


Видинската военна болница е една от 7-те Военни болници в Дунавския вилает.


След Руско-турската война, през 1877-1878 година, руската администрация стартира организирането на медицинска мрежа в страната.


Болницата във Видин е открита през 1879 година. Разкрити са 75 легла и 4 отделения: вътрешно, хирургическо, инфекциозно и кожно-венерическо.


Днешната МБАЛ Св. Петка АД, Видин се помещава в сградата, построена през 1966 година.
Болницата разполага с 5 етажа, нова поликлиника, ХЕИ и други.


Болницата разполага с основен корпус, в който са разположени голяма част от отделенията. В отделни сгради са обособени отделенията - Отделение по пулмология и фтизиатрия и Кожно - венерологично отделение.


МБАЛ Св. Петка АД, Видин разполага с общо 300 легла.

 
Обединена Районна Болница, Видин приема през 1999 година името Света Петка.


През 2000 година със заповед, издадена от Министъра на здравеопазването и съгласно Закона за лечебните заведения, Обединена Районна Болница, Видин е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, Видин.

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД

Град Видин, Община Видин, ул. Цар Симеон Велики 119
Телефон: 094602131, 094606615
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Видин

Още Здравни заведения в Община Видин