Регистър на здравеопазването

МБАЛ СВЕТА КАРИДАД ЕАД, Град Пловдив

МБАЛ СВЕТА КАРИДАД ЕАД
Информация

МБАЛ СВЕТА КАРИДАД ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение Света Каридад се намира в град Пловдив, кв. Въстанически - юг, бул. Никола Вапцаров 23а.

 

Сградата е проектирана и изпълнена в съответствие не само на действащите санитарно - хигиенни нормативи и изисквания за достъпност на средата, но и на европейските медицински стандарти.

 

МБАЛ Света Каридад разполага с :

 

Отделение за образна диагностика


Клиничната лаборатория


Рентген


Компютърен томограф


Ангиографска зала

 

Консултативно - диагностичният блок, включва лекарски кабинети, манипулационни, регистратура и приемно фоайе.


Вътрешно отделение

 

Отделение по Кардиология, включващо болнични стаи стационар, лекарски кабинети, стаи за сестрите, манипулационна и други помощни помещения.


Общ Операционен блок с две операционни зали и четири операционни маси, болнични стаи по Обща хирургия, Съдова хирургия, Ортопедия и Травматология.


ОАИЛ с интензивна зала за шест легла.


МБАЛ Света Каридад разполага с нови, последни разработки на високотехнологични медицински уреди и оборудване на марките Olimpus, Simens, Toshiba и Hitachi.

 

Модерно оборудваната болница, високо професионалните екипи, операционният блок и реанимацията гарантират в максимална степен сигурността на пациентите по време на операции и интензивното им лечение.

 

Болницата има договор със Здравната каса и приемат по клинични пътеки.

 

Пациентите се приемат по график, могат да избират конкретен медицински екип, самостоятелна стая и по скъпи консумативи, като това става срещу допълнително заплащане.

 

МБАЛ Света Каридад се стреми да осигурява болнична помощ на равнището на добрата медицинска практика, да повиши качеството на живот на пациентите и техните близки като облекчава, лекува и отстранява основните и свързаните с тях заболявания.

 

Контакти

Семеен хотел Торо Негро

Телефон: 032396900, 032396901
Интернет сайт: www.svetakaridad.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Пловдив-град

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Денонощна аптека Мальовица

Денонощна аптека Мальовица, Пловдив

Аптека Мальовица, град Пловдив, бул. Васил Априлов 68 е един от лидерите в аптечния бранш. Извършва търговия с готови лекарствени средства. Предлага всичко необходимо за вашето здраве - широк спектър

Регистър на здравеопазването

ЕТ Д-р Недка Стайкова-Стоянова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, Пловдив

Д-р Недка Стайкова-Стоянова е практикуващ лекар - извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град Пловдив, ул. Гергана № 7, ДКЦ ІV, ет. 1. Специалист с дългого