Регистър на здравеопазването

МБАЛ НИАМЕД ООД, Град Стара Загора

мбал ниамед стара загора

мбал ниамед стара загора, многопрофинла болница за активно лечение

МБАЛ НИАМЕД ООД
Информация

МБАЛ НИАМЕД ООД

 МБАЛ НиаМед е лечебно заведение в град Стара загора със статут на Многопрофинла болница за активно лечение. Работи по договор с НЗОК.

 

В МБАЛ НиаМед има шестдесет легла и разполага с четири отделения, три операционни зали, родилна зала, високотехнологична апаратура, собствен реанимобил, образна диагностика и клинична лаборатория.


Акушеро - гинекологично отделение :

 

  • Раждане по нормален механизъм - под епидурална анестезия
  • Оперативно раждане - под спинална анестезия, под ендотрахиална анестезия, под масково - венозна анестезия
  • Прекъсване на бременност по медицински показания и по желание
  • Гинекологични операции - коремни, вагинални, пластични вагинални, при злокачествени заболявания


Отделение по Хирургия :

 

  • Стационарно лечение на хирургични заболявания.


Отделение по анестезиология и реанимация :

 

  • Отделението разполага с висококачествена съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании.


Отделение по неонатология :

 

  • Разполага с шест кувьоза, монитори, респиратор, термолегла, лампи за фототерапия.


Болницата разполага със собствена модерна клинична лаборатория, с възможност за автоматичен анализ на пълния обем хематологични, биохимични, хемостазеологични, хормонални и имунологични показатели, анализ на урина, както и собствена патохистологична лаборатория, собствена микробиологична лаборатория и сектор по образна диагностика. МБАЛ НиаМед разполага и с реанимобил.


Свиждания с пациенти на болницата са разрешени всеки ден от 10.00 до 14.00 ч, и от 16.00 до 19.00 ч. Деца под 12 години не се допускат в стационара.

 

Контакти

МБАЛ НИАМЕД ООД

Град Стара Загора, Община Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 29
Телефон: 042611611
Факс: 042611610
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Стара Загора

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА-СТАРА ЗАГОРА, Стара Загора

ДМСГД, Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, в което се предоставят висококвалифицирани медицински и социални услуги, обхващащи децата в медико-социален риск. ДМСГД, Стара Загора е отворен т

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД, Стара Загора

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД, Стара Загора е медицинско лечебно заведение, чиято дейност се състои в активно издирване, диагностициране, лечение и