Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин - Структура

болница елин пелин

болница елин пелин, болница с модерна апаратура елин пелин, високо качество на обслужване елин пелин, диагностика и лечение елин пелин, диагностика на болести елин пелин, добро лечебно заведение елин пелин, елин пелин, качествена медицинска помощ елин пелин, качествени медицински услуги елин пелин, квалифициран медицински екип елин пелин, квалифицирана болнична помощ елин пелин, лекари специалисти с богат опит елин пелин, лечение на остри заболявания елин пелин, мбал елин пелин, многопрофилна болница елин пелин, модерно здравно заведение елин пелин

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Структура

Диагностично-консултативен блок:

 

Клинична лаборатория


Предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория. Извършват се следните групи изследвания: Хематологични, Кръвосъсирване и фибринолиза, Клинично-химични, Урина, Ликворна диагностика, Високоспециализирани изследвания, Вирусологични, серологични и др.

 

Отделение по образна диагностика


Извършва: Конвенционални рентгенови изследвания, Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания, компютърно - томографско изследване /СКЕНЕР/. В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация. Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.

 

 

Стационарен блок:

 

Вътрешно отделение


Разполага с 30 легла и интензивен сектор. Отделението оказва специализирана болнична помощ на здравно осигурените лица от района, както и на граждани, които сами финансират лечението си. Лекуват се заболявания на сърдечно-съдовата система, сърдечно-съдови декомпенсации, белодробни заболявания, заболявания на храносмилателната система, ендокринни заболявания. Отделението е оборудвано с нов ехокардиограф.

 

Началник отделение - д-р Лидия Царска
Има придобити специалности по вътрешни болести и кардиология.
GSM: 0889634813

Ординатор - Д-р Бранимир Борисов
GSM: 0884905467

 

Неврологично отделение


Приема за лечение и рехабилитация пациенти със следните заболявания: Исхемични мозъчно инсулти и консервативно лечение на мозъчни кръвоизливи, Възпалителни, обменно-недоимъчни, токсични, травматични, професионални заболявания на периферната и вегетативната нервна система, Паркинсонова болест, Епилепсия - Множествена склероза, Мигрена и други видове главоболие, Болни, желаещи акупунктура и други традиционни видове лечения.

 

Началник отделение - д-р Димитър Димитров
GSM: 0884905648

Ординатор - д-р Татяна Георгиева
GSM: 0885814789

 

Детско отделение


Многопрофилно отделение, в което се лекуват деца до 18-годишна възраст от заболявания, които не могат да бъдат овладявани в доболничната помощ. Ежедневие за педиатрите са консултативни прегледи и назначение на лечение на децата, насочети от общопрактикуващи лекари.

 

Началник отделение - д-р Веселина Стоева
GSM: 0884370956

Ординатор - д-р Валентина Младенова
GSM: 0884370958

 

Физиотерапевтично отделение


Разполага с 10 легла и прилага най-съвременна техника и методи на лечение: Електролечение, Светлолечение, Лазертерапия, Акупунктура, Електросън, Индивидуални инхалации, Водолечение - басейн, вани, подводен душов масаж.

 

Д-р Мая Луканова - GSM: 0884371016


Аптека

 

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Има изградена локална компютърна мрежа.


Управител аптека - м.ф. Татяна Тенева
Пом. фармацевт - Павлина Атанасова
тел.: 072560153, вътр. 26


Административно-стопански блок, състоящ се от:


Икономическо и информационно звено, Администрация, Счетоводство, Канцелария.


Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.


Изградена е информационна система за цялото болнично заведение.


Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за функциониране на болницата.


Помощно обслужващи звена:


Кухненски блок


Паро-котелна станция


Санитарен транспорт


Стерилизационна

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Село Елин Пелин, Община Елин Пелин, ул. Здравец 15
Телефон: 072560152, 072560153, 072560154, 072560156
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин, Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от