Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН, Село Елин Пелин - Структура

болница елин пелин

болница елин пелин, диагностика и лечение елин пелин, диагностика на болести елин пелин, елин пелин, лечение на остри заболявания елин пелин, мбал елин пелин

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
Структура

Диагностично-консултативен блок:

 

Клинична лаборатория, Отделение по образна диагностика, Стационарен блок - Вътрешно отделение, Неврологично отделение, Детско отделение, Физиотерапевтично отделение


Аптека


Административно-стопански блок, състоящ се от:


Икономическо и информационно звено, Администрация, Счетоводство, Канцелария.


Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.


Изградена е информационна система за цялото болнично заведение.


Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за функциониране на болницата.


Помощно обслужващи звена:


Кухненски блок


Паро-котелна станция


Санитарен транспорт


Стерилизационна

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН

Село Елин Пелин, Община Елин Пелин, ул. Здравец 15
Телефон: 072560152, 072560153, 072560154, 072560156
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Елин Пелин

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН, Елин Пелин

МБАЛ Елин Пелин е лечебно заведение, в което се извършват диагнбостика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести. Лекуват се състояния, изискващи оперативно лечение в