Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин - Структура

болница елин пелин

болница елин пелин, болница с модерна апаратура елин пелин, високо качество на обслужване елин пелин, диагностика и лечение елин пелин, диагностика и медицински консултации елин пелин, диагностика на болести елин пелин, добри медицински специалисти елин пелин, добро лечебно заведение елин пелин, елин пелин, заведение за болнична помощ елин пелин, здравни и медицински грижи елин пелин, здравни услуги на европейско ниво елин пелин, качествена и достъпна стационарна помощ елин пелин, качествена медицинска помощ елин пелин, качествени медицински услуги елин пелин, квалифициран медицински екип елин пелин, квалифицирана болнична помощ елин пелин, лекари специалисти с богат опит елин пелин, лечение на остри заболявания елин пелин, мбал елин пелин, многопрофилна болница елин пелин, модерно здравно заведение елин пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Структура

Диагностично-консултативен блок:

 

Клинична лаборатория с II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Клинична лаборатория.

Предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория. Извършват се следните групи изследвания: Хематологични, Кръвосъсирване и фибринолиза, Клинично-химични, Урина, Ликворна диагностика, Високоспециализирани изследвания, Вирусологични, серологични и др.

 

Началник лаборатория: д-р Кирилка Райкова, тел.: 0884041936Отделение по образна диагностика - с I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Образна диагностика.

Извършва: Конвенционални рентгенови изследвания, Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания, компютърно - томографско изследване /СКЕНЕР/. В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация. Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.

 

Началник отделение: д-р Валентин Илчев
тел.: 0885809356, 0725/ 601 53, вътр. 251, 252

 

Стационарен блок:

 

Вътрешно отделение - с II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Вътрешни болести.


Разполага с 30 легла и интензивен сектор. Оказва специализирана болнична помощ на здравно осигурените лица от района, както и на граждани, които сами финансират лечението си. Лекуват се заболявания на сърдечно-съдовата система, сърдечно-съдови декомпенсации, белодробни заболявания, заболявания на храносмилателната система, ендокринни заболявания. Отделението е оборудвано с нов ехокардиограф.

 

Началник отделение: д-р Лидия Царска, тел.: 0889634813 - придобити специалности по вътрешни болести и кардиология.
Ординатор: Д-р Бранимир Борисов, тел.: 0884905467

 

Неврологично отделение - с I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Нервни болести.


Приема за лечение и рехабилитация пациенти със следните заболявания: Исхемични мозъчно инсулти и консервативно лечение на мозъчни кръвоизливи; Възпалителни, обменно-недоимъчни, токсични, травматични, професионални заболявания на периферната и вегетативната нервна система; Паркинсонова болест; Епилепси; Множествена склероза, Мигрена и други видове главоболие; Болни, желаещи акупунктура и други традиционни видове лечения.

 

Началник отделение: д-р Димитър Димитров, тел.: 0884905648

Ординатор - д-р Татяна Георгиева, тел.: 0885814789

 

Детско отделение - с I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Педиатрия.


Многопрофилно отделение, в което се лекуват деца до 18-годишна възраст от заболявания, които не могат да бъдат овладявани в доболничната помощ. Ежедневие за педиатрите са консултативни прегледи и назначение на лечение на децата, насочети от общопрактикуващи лекари.

 

Началник отделение: д-р Веселина Стоева, тел.: 0884370956

Ординатор - д-р Валентина Младенова, тел.:0884370958

 

Физиотерапевтично отделение - с II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.

Разполага с 10 легла и прилага най-съвременна техника и методи на лечение: Електролечение, Светлолечение, Лазертерапия, Акупунктура, Електросън, Индивидуални инхалации, Водолечение - басейн, вани, подводен душов масаж.

 

Д-р Мая Луканова, тел.: 0884371016


Аптека

 

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Има изградена локална компютърна мрежа.


Управител аптека - м.ф. Татяна Тенева
Пом. фармацевт - Павлина Атанасова
тел.: 072560153, вътр. 26


Административно-стопански блок, състоящ се от:


Икономическо и информационно звено, Администрация, Счетоводство, Канцелария.


Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.


Изградена е информационна система за цялото болнично заведение.


Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за функциониране на болницата.


Помощно обслужващи звена:


Кухненски блок

Паро-котелна станция

Санитарен транспорт

Стерилизационна

 

Управител: Д-р Мая Луканова, тел.: 0725/ 601 52
Гл. счетоводител: Йонка Миланова, тел.: 0725/ 601 56
Главна мед. сестра: Цветанка Георгиева, тел.: 0725/ 601 54

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин ЕООД

Село Елин Пелин, Община Елин Пелин, ул. Здравец 15
Телефон: 072560152, 072560153, 072560154, 072560156
Интернет сайт: mbal-elinpelin.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Още Здравни заведения в Община Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин, Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от