Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин - Структура

болница елин пелин

болница елин пелин, болница с модерна апаратура елин пелин, болница с модерна лаборатория елин пелин, високо качество на обслужване елин пелин, вътрешно отделение елин пелин, детско отделение елин пелин, диагностика и лечение елин пелин, диагностика и медицински консултации елин пелин, диагностика на болести елин пелин, диагностично консултативен блок елин пелин, дкц елин пелин, добри медицински специалисти елин пелин, добро лечебно заведение елин пелин, елин пелин, заведение за болнична помощ елин пелин, здравни и медицински грижи елин пелин, здравни услуги на европейско ниво елин пелин, качествена и достъпна стационарна помощ елин пелин, качествена медицинска помощ елин пелин, качествени здравни услуги елин пелин, качествени медицински услуги елин пелин, квалифициран медицински екип елин пелин, квалифицирана болнична помощ елин пелин, лекари специалисти с богат опит елин пелин, лечение на остри заболявания елин пелин, мбал елин пелин, многопрофилна болница елин пелин, многопрофилна болница за активно лечение, модерно здравно заведение елин пелин, неврологично отделение елин пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Структура

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК:

 

Клинична лаборатория с II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Клинична лаборатория.

 

Предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория. Извършват се следните групи изследвания: Хематологични, Кръвосъсирване и фибринолиза, Клинично-химични, Урина, Ликворна диагностика, Високоспециализирани изследвания, Вирусологични, серологични и др.

 

Началник лаборатория: д-р Кирилка Райкова, тел.: 0884041936Отделение по образна диагностика - с I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Образна диагностика.

Извършва: Конвенционални рентгенови изследвания, Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания, компютърно - томографско изследване /СКЕНЕР/. В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация. Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.

 

Началник отделение: д-р Валентин Илчев
тел.: 0885809356, 0725/ 601 53, вътр. 251, 252

 

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК:

 

Вътрешно отделение - с II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Вътрешни болести.


Разполага с 30 легла и интензивен сектор. Оказва специализирана болнична помощ на здравно осигурените лица от района, както и на граждани, които сами финансират лечението си. Лекуват се заболявания на сърдечно-съдовата система, сърдечно-съдови декомпенсации, белодробни заболявания, заболявания на храносмилателната система, ендокринни заболявания. Отделението е оборудвано с нов ехокардиограф.

 

Началник отделение: д-р Лидия Царска, тел.: 0889634813 - придобити специалности по вътрешни болести и кардиология.
Ординатор: Д-р Бранимир Борисов, тел.: 0884905467

 

Неврологично отделение - с I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Нервни болести.


Приема за лечение и рехабилитация пациенти със следните заболявания: Исхемични мозъчно инсулти и консервативно лечение на мозъчни кръвоизливи; Възпалителни, обменно-недоимъчни, токсични, травматични, професионални заболявания на периферната и вегетативната нервна система; Паркинсонова болест; Епилепси; Множествена склероза, Мигрена и други видове главоболие; Болни, желаещи акупунктура и други традиционни видове лечения.

 

Началник отделение: д-р Димитър Димитров, тел.: 0884905648

Ординатор - д-р Татяна Георгиева, тел.: 0885814789

 

Детско отделение - с I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Педиатрия.


Многопрофилно отделение, в което се лекуват деца до 18-годишна възраст от заболявания, които не могат да бъдат овладявани в доболничната помощ. Ежедневие за педиатрите са консултативни прегледи и назначение на лечение на децата, насочети от общопрактикуващи лекари.

 

Началник отделение: д-р Веселина Стоева, тел.: 0884370956

Ординатор - д-р Валентина Младенова, тел.:0884370958

 

Физиотерапевтично отделение - с II ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.

Разполага с 10 легла и прилага най-съвременна техника и методи на лечение: Електролечение, Светлолечение, Лазертерапия, Акупунктура, Електросън, Индивидуални инхалации, Водолечение - басейн, вани, подводен душов масаж.

 

Д-р Мая Луканова, тел.: 0884371016

 


АПТЕКА

 

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Има изградена локална компютърна мрежа.


Управител аптека - м.ф. Татяна Тенева
Пом. фармацевт - Павлина Атанасова
тел.: 072560153, вътр. 267

 


АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК, състоящ се от:

 

  • Икономическо и информационно звено

 

  • Администрация

 

  • Счетоводство

 

  • Канцелария

 


Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.


Изградена е информационна система за цялото болнично заведение.


Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за функциониране на болницата.


Помощно обслужващи звена:

 

  • Кухненски блок

 

  • Паро-котелна станция

 

  • Санитарен транспорт

 

  • Стерилизационна

 

Управител: Д-р Мая Луканова, тел.: 0725/ 601 52
Гл. счетоводител: Йонка Миланова, тел.: 0725/ 601 56
Главна мед. сестра: Цветанка Георгиева, тел.: 0725/ 601 54

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин ЕООД

Село Елин Пелин, Община Елин Пелин, ул. Здравец 15
Телефон: 072560152, 072560153, 072560154, 072560156
Интернет сайт: mbal-elinpelin.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Още Здравни заведения в Община Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин, Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от