Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

болница елин пелин

болница елин пелин, болница с модерна апаратура елин пелин, болница с модерна лаборатория елин пелин, високо качество на обслужване елин пелин, вътрешно отделение елин пелин, детско отделение елин пелин, диагностика и лечение елин пелин, диагностика и медицински консултации елин пелин, диагностика на болести елин пелин, диагностично консултативен блок елин пелин, дкц елин пелин, добри медицински специалисти елин пелин, добро лечебно заведение елин пелин, елин пелин, заведение за болнична помощ елин пелин, здравни и медицински грижи елин пелин, здравни услуги на европейско ниво елин пелин, качествена и достъпна стационарна помощ елин пелин, качествена медицинска помощ елин пелин, качествени здравни услуги елин пелин, качествени медицински услуги елин пелин, квалифициран медицински екип елин пелин, квалифицирана болнична помощ елин пелин, лекари специалисти с богат опит елин пелин, лечение на остри заболявания елин пелин, мбал елин пелин, многопрофилна болница елин пелин, многопрофилна болница за активно лечение, модерно здравно заведение елин пелин, неврологично отделение елин пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.


В здравното заведение се извършват диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести. Лекуват се състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Лечението се осъществява по основни медицински направления.

 

В МБАЛ Елин Пелин се извършват диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.

 

Апаратурата, с която разполага болницата е съвременна, с нея се извършва и оказва високоспециализирана медицинска помощ в областта на образната и функционалната диагностика.

 

В структурата на МБАЛ Елин Пелин се включват Диагностично-консултативен блок, Стационарен блок, Аптека, Административно-стопански блок.

 

Лечебното заведение разполага със 70 легла за настаняване на пациенти, разпределени в 4 отделения - вътрешно, неврологично, детско и физиотерапевтично.

 

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.


Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.


За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


Лечебното заведение работи по договор с Районната здравноосигурителна каса.


МБАЛ Елин Пелин е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин разполага с модерна клинична лаборатория, в която се извършва широк набор от изследвания. Оборудването е автоматично. Работата ѝ е изцяло съобразена с Националния стандарт по Клинична лаборатория.


През всички тези години МБАЛ Елин Пелин затвърди добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги на европейско ниво.


Разбира се зад всичко това стои много, постоянна и коректна работа, ефективни резултати, активна грижа, амбиция и кауза: опазване живота и здравето на хората.

 

Мисия

 

 

Мисията на МБАЛ - Елин Пелин е:

 

  • да осигурява на пациентите качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението;

 

  • да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика;

 

  • да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за подобряване на качеството на живот на обслужваното население.

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин ЕООД

Село Елин Пелин, Община Елин Пелин, ул. Здравец 15
Телефон: 072560152, 072560153, 072560154, 072560156
Интернет сайт: mbal-elinpelin.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин
Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Още Здравни заведения в Община Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин, Елин Пелин

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от