Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН, Село Елин Пелин

болница елин пелин

болница елин пелин, диагностика и лечение елин пелин, диагностика на болести елин пелин, елин пелин, лечение на остри заболявания елин пелин, мбал елин пелин

Галерия

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН
Информация

мбал елин пелинМБАЛ Елин Пелин е лечебно заведение, в което се извършват диагнбостика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести.

 

Лекуват се състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Лечение се осъществява по основни медицински направления.


В МБАЛ Елин Пелин се извършват диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.


Апаратурата, с която разполага болницата е съвременна, с нея се извършва и оказва високоспециализирана медицинска помощ в областта на образната и функционалната диагностика.


В структурата на МБАЛ Елин Пелин се включват Диагностично-консултативен блок, Стационарен блок, Аптека, Административно-стопански блок. Болницата разполага със 70 легла за настаняване на пациенти.


Многопрофилна болница за активно лечение Елин Пелин ЕООД разполага с модерна клинична лаборатория, в която се извършва широк набор от изследвания.

Мисия

Мисията на Многопрофилна болница за активно лечение Елин Пелин ЕООД е:


да соигурява на пациентите качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението


да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика


да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за подобряване на качеството на живот на обслужваното население

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН

Село Елин Пелин, Община Елин Пелин, ул. Здравец 15
Телефон: 072560152, 072560153, 072560154, 072560156
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Елин Пелин

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕЛИН ПЕЛИН, Елин Пелин

МБАЛ Елин Пелин е лечебно заведение, в което се извършват диагнбостика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести. Лекуват се състояния, изискващи оперативно лечение в