Регистър на здравеопазването

МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ, Град Момчилград

мбал д р сергей ростовцев

мбал д р сергей ростовцев, момчилград, мбал момчилград, клинична лаборатория момчилград, консултативни кабинети момчилград, аг отделение момчилград, пневмология и фтизиатрия момчилград, родилно отделение момчилград

МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ
Информация

мбал д-р Сергей Ростовцев МомчилградМногопрофилна болница за активно лечение Д-р Сергей Ростовцев ЕООД е здравно заведение, създадено през 1952 година, което се намира в град Момчилград.

 


Здравното заведение обслужва пряко населението на община Момчилград и община Кирково.
Сградата на лечебното заведение е триетажна, към структурата й се включват още няколко самостоятелни едноетажни блока:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура на МБАЛ Д-р Сергей Ростовцев ЕООД

 


І. Консултативно – диагностичен блок


1. Консултативни кабинети по:


Вътрешни болести


Детски болести


Нервни болести


Акушерство и гинекология


2. Отделение по Образна диагностика – І-во ниво на компетентност без легла


3. Клинична лаборатория – І ниво на компетентност


4. Манипулационна


5. Дежурен кабинет

 

 

ІІ. Стационарен блок – 70 легла както следва:


Отделение по вътрешни болести – І-во ниво на компетентност с 25 легла със следните сектори:


кардиология – І-во ниво на компетентност с 16 легла


пневмология и фтизиатрия – І-во ниво на компетентност с 6 легла


вътрешни болести – І-во ниво на компетентност с 3 легла


Отделение по педиатрия – І-во ниво на компетентност с 10 легла


Отделение по нервни болести – І-во ниво на компетентност с 15 легла


Отделение по Акушерство и гинекология – І-во ниво на компетентност с 10 легла


Отделение по Анестезиология – І-во ниво на компетентност без легла


Отделение за долекуване и продължително лечение по вътрешни болести – 10 легла

 

ІІІ. Административно - стопански блок:


Стерилизационна


Автотранспорт


Администрация

 


В МБАЛ Д-р Сергей Ростовцев ЕООД са заети общо 21 лекари, 34 медицински сестри, акушерки, лаборанти и 19 души обслужващ персонал.

 

 

Контакти

Семеен хотел Куин

Телефон: 036318118
Факс: 036318118

Галерия

МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ
МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ
МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ

Още Здравни заведения в Град Момчилград

Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М

Още Здравни заведения в Община Момчилград

Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М