Регистър на здравеопазването

МБАЛ ВАРНА КЪМ ВМА - СОФИЯ, Град Варна

МБАЛ ВАРНА КЪМ ВМА - СОФИЯ
Информация

МБАЛ ВАРНА КЪМ ВМА - СОФИЯ

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Варна, е лечебно заведение, оказващо квалифицирана и специализирана медицинска помощ въз основа на дългогодишния опит и традиции и наличието на съвременна материална база.


В съответствие със сключения договор с РЗОК болничната база е отворена за всички здравноосигурени лица, като работи по сто петдесет и две клинични пътеки.


Болницата има договор с единадесет Доброволни застрахователни компании. МБАЛ - Варна приема за лечение и нездравноосигурени лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от Началник Военномедицинска академия - София.


Многопрофилна болница за активно лечение - Варна е единственото лечебно заведение в България извършващо диагностика и лечение на водолазните заболявания. Тя е междуобластен център за Североизточна и Източна България по токсикология, термична травма и пластична хирургия.


Болницата разполага с модерна материално-техническа база, изградена в съответствие с всички действащи в страната хигиенно-санитарни норми и изисквания за такова лечебно заведение.


Многопрофилната болница за активно лечение - Варна оказва квалифицирана и специализирана медицинска помощ въз основа на дългогодишния опит и традиции, както и наличието на съвременна материална база. В болницата се предлага медицинска помощ от високо квалифицирани специалисти по всички специалности.


Болницата разполага с хипербарен център, Доплеров и ЕМГ апарат за диагностика на неврологични заболявания, триизмерен ехографски апарат, кардиоехограф, ултразвуков нож за резекция на паренхимни органи, нова модерна физиотерапевтична техника за лечение на неврологични, гинекологични, кожни и заболявания на опорно - двигателния апарат.


Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за лабораторна диагностика. Извършва хематологични, биохимични, хемостазни и имунологични изследвания, хормони, туморни, сърдечни маркери, кръвно-газов и уринен анализ.


В клиниките и отделенията на базата се оказва качествена болнична, диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ съобразно стандартите на добрата медицинска практика.


Настоящият началник на Многопрофилна болница за активно лечение - Варна към Военномедицинска академия - София е полковник доцент д-р Ивайло Въжаров, д.м.


Заместник началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ - Варна е полковник д-р Константин Герганов.


Началници на клиники в МБАЛ - Варна са - полк. доц. Йордан Петев, д.м. и функционален заместник началник по учебнo-научната дейност, полк. доц. Даниел Костов, д.м. и функционален заместник началник на МБАЛ по войсковото медицинско осигуряване на поделенията и изследователска дейност по морска медицина, доц Снежа Златева, д.м., доц. В. Обретенов, д.м. и полк. доц. Пл. Минчев, д.м.


Началници на отделения са - д-р Кулова, д-р Йорданов, д-р М. Йорданова, д-р Й. Заякова, д.м., д-р С. Александров, д-р Ханджиев, д-р Мънков, д-р В. Марков, д-р Белчева, д-р Валентин Милев, д-р М. Станчев, д-р Куцаров, доц. Юличка Събева, д.м., а завеждащ аптека е маг. фарм. Ф. Иванова.


Болницата оказва 24 часова спешна медицинска помощ, осигурена от следните дежурни специалисти: терапевт, хирург, реаниматор и токсиколог. В Приемно-консултативното отделение на болницата работят специалисти от всички клинични специалности.


Военномедицинската експертиза на всички военнослужещи от БА за Североизточна България и освидетелстване на кандидати за водолази от цялата страна се извършва от Централна Военно - Медицинска Комисия гр. Варна към ВМА.


Дългогодишни са традициите на болницата в лечение на чуждестранни граждани.


С признание за качеството на извършваните медицински услуги и цялостната й дейност, при последната акредитация болничната база е оценена с отлична оценка - пет звезди за пет години.


МБАЛ - Варна развива и научно - изследователска дейност. Лекари от болницата участват със собствени разработки в редица проекти, конференции и симпозиуми.


В МБАЛ - Варна към ВМА работят 9 /девет/ хабилитирани лица - професори и доценти, които с професионалното си отношение и знания допринасят за академичната атмосфера на лечебното заведение.


Многопрофилна болница за активно лечение - Варна е база за специализация на магистри лекари по 10 /десет/ медицински специалности, както следва :

 

  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Вътрешни болести
  • Гастроентерология
  • Кардиология
  • Клинична лаборатория
  • Клинична токсикология
  • Ортопедия и травматология
  • Пластично – възстановителна и естетична хирургия
  • Пневмология и фтизиатрия
  • Хирургия

 
През своята 65 годишна история Многопрофилна болница за активно лечение - Варна към Военномедицинска академия се утвърждава като водеща здравна институция, която държи на професионализма, отговорността, човещината и справедливостта.

 

Контакти

МБАЛ ВАРНА КЪМ ВМА - СОФИЯ

Град Варна, Община Варна, ул. Христо Смирненски 3
Телефон: 052386210
Факс: 052302650
Интернет сайт: www.vma.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Варна

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД, Варна

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков, Варна предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нужда

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб ООД

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб ООД, Варна

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Сий Лаб отваря врати през 2008 год. със седалище град Варна, бул. Република 15, ет. 1, медицински комплекс Младост. Създадена с желание, п

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус ЕООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус ЕООД, Варна

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Статус е със седалище град Варна. Създадена с много ентусиазъм и желание, за да предостави на своите пациенти любезно обслужване, добри услов

Специализирана болница за рехабилитация - СБР Термал

Специализирана болница за рехабилитация - СБР Термал, Златни пясъци

Специализирана болница за рехабилитация - СБР Термал работи с НОИ и НЗОК. Притежава акредитация от Министерството на Здравеопазването No. РД 01-138/24.07.2013 г. Комплекс СБР Термал се намира в начал