Регистър на здравеопазването

лекар специалист по вътрешни болести лясковец | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "лекар специалист по вътрешни болести лясковец"

лекар специалист по вътрешни болести лясковец | Регистър на здравеопазването

Св. Св. Петър и Павел - Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ ООД

Св. Св. Петър и Павел - Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ ООД, Лясковец

Св.Св. Петър и Павел – АГППМП ООД е амбулатория за групова практика за първична, доболнична медицинска помощ, намираща се в град Лясковец. В Амбулаторията се извършват диагностика и лечени