Регистър на здравеопазването

лекари работещи с бахови капки софия | Регистър на здравеопазването

Здравни заведения в резултати за "лекари работещи с бахови капки софия"

лекари работещи с бахови капки софия | Регистър на здравеопазването

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, София

ГМППНДМП - Медика М - 2000 ООД, гр. София предоставя на пациенти здравни услуги на европейско ниво. Дейността е насочена към запазване на водещо място в областта на извънболничната медицинска помощ с