Регистър на здравеопазването

лабораторни изследвания | Регистър на здравеопазването (2)

Здравни заведения в резултати за "лабораторни изследвания"

лабораторни изследвания | Регистър на здравеопазването (2)

Здравни заведения 10-18 от 135 в резултати за "лабораторни изследвания"
Регистър на здравеопазването

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА, Момчилград

Д-Р НЕРИМАН НУРИ КАРАДЖА - общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Практикуващ лекар, извършващ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град М

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Синево България ЕООД

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Синево България ЕООД, София

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Синево България ЕООД е със седалище град София, бул. България № 49 А, партер и извършва широка гама от диагностични - лабораторни услуги.