Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен - Оборудване

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Оборудване

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

 

КОЦ - Шумен ЕООД разполага с голяма, модерно оборудвана сграда, като на първият етаж се намират регистратурата с канцер регистъра, аптека, така нар. Горещи стаи (за брахитерапия) на Радиологичното отделение, гардеробно помещение, срещу регистратурата е разположена касата на диспансера, а зад нея се намира отделението по нуклеарна медицина, в което се разполага флагмана на новата диагностична апаратура - гама камерата.


На вторият етаж се намира ПДКО (поликлиника) със двете новоизградени структури - Сектор по образна диагностика, състоящ се от Ренген, Миниренген, Ехограф, Горна и долна ендоскопия, Цистоскопия, Хистероскопия и Лабораторенсектор, състоящ се от Патохистологична, Цистологична и Клинична лаборатория. В лявата половина на етажа са разположени клиничните кабинети по - УНГ и палиативни грижи, преддиагностичен кабинет, н-к отделение, радиологичен кабинет, химиотерапевтичен, хирургичен, гинекологичен, статистика и биопсична зала.


На третия етаж е Онкохирургично отделение, като операционният блок е разположен на нивото на отделението и непосредствено над нивото на операционната зала на хирургичния отдел.


На четвъртия етаж, аналогично е разположено Онкогинекологично отделение, като част от площта му е редуцирана за сметка на администрация. Двете операционни зали са разположени на практика една над друга и на етажа на съответното отделение. Това улеснява значително транспорта на оперираните пациенти и подаването на газове.


На петият етаж се намират - Радиологично и Химиотерапевтично отделение, като последното разполага с оборудван дневен стационар.

 

На пациентите са предоставени комфортни болнични стаи със собствени санитарни възли. За персоналът са осигурени комфортни офиси и кабинети, манипулационни и превързочни.

 

КОЦ - Шумен ЕООД разполага с гама камера Дайкам на фирма Сименс, ехограф Тошиба с три трансдюсера (за ехография на корем, повърхностни структури и ендокавитарна сонография) с пауър и колор доплер, видеоендоскопски системи Пентакс с ксенонов светлинен източник за горна и долна ендоскопия, хистероскопия, монтиран е рентгенов апарат TUR 700 за извършване на графии.

 

През 2005 година е доставен ренгенов апарат Сирескоп "СХ" за скопични изследвания, доставен е подвижен минирентгенов апарат за графии Филипс, изградена е фото лаборатория, която обслужва изброените апаратури и мамографа.

 

Функционира со6ствена Патохистологична лаборатория с криостат и гефрир Лайка.

 

Оборудвана е и функционира Клиничната лаборатория.

 

Всички отделения на диспансера са с ново обзавеждане, монтирани са нови операционни лампи със студена светлина в залите на ОХО и ОГО.

 

През 2005 година са доставени анестезиологични апарати Дрегер, Примус и Фабиус, нови операциоони маси Шмиц.

 

Общината предостави и ехограф Алока с принтер, операционна количка, матраци, посуда, перфузори, кардиомонитори, два нови електромехнични гинекологични стола Шмиц и други помощни средства.

 

Контакти

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

Град Шумен, Община Шумен, ул. Васил Априлов 63
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Шумен

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Още Здравни заведения в Община Шумен