Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен - Оборудване

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Оборудване

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

 

КОЦ - Шумен ЕООД разполага с голяма, модерно оборудвана сграда, като на първият етаж се намират регистратурата с канцер регистъра, аптека, така нар. Горещи стаи (за брахитерапия) на Радиологичното отделение, гардеробно помещение, срещу регистратурата е разположена касата на диспансера, а зад нея се намира отделението по нуклеарна медицина, в което се разполага флагмана на новата диагностична апаратура - гама камерата.


На вторият етаж се намира ПДКО (поликлиника) със двете новоизградени структури - Сектор по образна диагностика, състоящ се от Ренген, Миниренген, Ехограф, Горна и долна ендоскопия, Цистоскопия, Хистероскопия и Лабораторенсектор, състоящ се от Патохистологична, Цистологична и Клинична лаборатория. В лявата половина на етажа са разположени клиничните кабинети по - УНГ и палиативни грижи, преддиагностичен кабинет, н-к отделение, радиологичен кабинет, химиотерапевтичен, хирургичен, гинекологичен, статистика и биопсична зала.


На третия етаж е Онкохирургично отделение, като операционният блок е разположен на нивото на отделението и непосредствено над нивото на операционната зала на хирургичния отдел.


На четвъртия етаж, аналогично е разположено Онкогинекологично отделение, като част от площта му е редуцирана за сметка на администрация. Двете операционни зали са разположени на практика една над друга и на етажа на съответното отделение. Това улеснява значително транспорта на оперираните пациенти и подаването на газове.


На петият етаж се намират - Радиологично и Химиотерапевтично отделение, като последното разполага с оборудван дневен стационар.

 

На пациентите са предоставени комфортни болнични стаи със собствени санитарни възли. За персоналът са осигурени комфортни офиси и кабинети, манипулационни и превързочни.

 

КОЦ - Шумен ЕООД разполага с гама камера Дайкам на фирма Сименс, ехограф Тошиба с три трансдюсера (за ехография на корем, повърхностни структури и ендокавитарна сонография) с пауър и колор доплер, видеоендоскопски системи Пентакс с ксенонов светлинен източник за горна и долна ендоскопия, хистероскопия, монтиран е рентгенов апарат TUR 700 за извършване на графии.

 

През 2005 година е доставен ренгенов апарат Сирескоп "СХ" за скопични изследвания, доставен е подвижен минирентгенов апарат за графии Филипс, изградена е фото лаборатория, която обслужва изброените апаратури и мамографа.

 

Функционира со6ствена Патохистологична лаборатория с криостат и гефрир Лайка.

 

Оборудвана е и функционира Клиничната лаборатория.

 

Всички отделения на диспансера са с ново обзавеждане, монтирани са нови операционни лампи със студена светлина в залите на ОХО и ОГО.

 

През 2005 година са доставени анестезиологични апарати Дрегер, Примус и Фабиус, нови операциоони маси Шмиц.

 

Общината предостави и ехограф Алока с принтер, операционна количка, матраци, посуда, перфузори, кардиомонитори, два нови електромехнични гинекологични стола Шмиц и други помощни средства.

 

Контакти

Хотел Форест Нук 3

Град Шумен, Община Шумен, Райковски ливади
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: www.oncocenter.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

Още Здравни заведения в Община Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ