Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен - Оборудване

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Оборудване

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

 

КОЦ - Шумен ЕООД разполага с голяма, модерно оборудвана сграда, като на първият етаж се намират регистратурата с канцер регистъра, аптека, така нар. Горещи стаи (за брахитерапия) на Радиологичното отделение, гардеробно помещение, срещу регистратурата е разположена касата на диспансера, а зад нея се намира отделението по нуклеарна медицина, в което се разполага флагмана на новата диагностична апаратура - гама камерата.


На вторият етаж се намира ПДКО (поликлиника) със двете новоизградени структури - Сектор по образна диагностика, състоящ се от Ренген, Миниренген, Ехограф, Горна и долна ендоскопия, Цистоскопия, Хистероскопия и Лабораторенсектор, състоящ се от Патохистологична, Цистологична и Клинична лаборатория. В лявата половина на етажа са разположени клиничните кабинети по - УНГ и палиативни грижи, преддиагностичен кабинет, н-к отделение, радиологичен кабинет, химиотерапевтичен, хирургичен, гинекологичен, статистика и биопсична зала.


На третия етаж е Онкохирургично отделение, като операционният блок е разположен на нивото на отделението и непосредствено над нивото на операционната зала на хирургичния отдел.


На четвъртия етаж, аналогично е разположено Онкогинекологично отделение, като част от площта му е редуцирана за сметка на администрация. Двете операционни зали са разположени на практика една над друга и на етажа на съответното отделение. Това улеснява значително транспорта на оперираните пациенти и подаването на газове.


На петият етаж се намират - Радиологично и Химиотерапевтично отделение, като последното разполага с оборудван дневен стационар.

 

На пациентите са предоставени комфортни болнични стаи със собствени санитарни възли. За персоналът са осигурени комфортни офиси и кабинети, манипулационни и превързочни.

 

КОЦ - Шумен ЕООД разполага с гама камера Дайкам на фирма Сименс, ехограф Тошиба с три трансдюсера (за ехография на корем, повърхностни структури и ендокавитарна сонография) с пауър и колор доплер, видеоендоскопски системи Пентакс с ксенонов светлинен източник за горна и долна ендоскопия, хистероскопия, монтиран е рентгенов апарат TUR 700 за извършване на графии.

 

През 2005 година е доставен ренгенов апарат Сирескоп "СХ" за скопични изследвания, доставен е подвижен минирентгенов апарат за графии Филипс, изградена е фото лаборатория, която обслужва изброените апаратури и мамографа.

 

Функционира со6ствена Патохистологична лаборатория с криостат и гефрир Лайка.

 

Оборудвана е и функционира Клиничната лаборатория.

 

Всички отделения на диспансера са с ново обзавеждане, монтирани са нови операционни лампи със студена светлина в залите на ОХО и ОГО.

 

През 2005 година са доставени анестезиологични апарати Дрегер, Примус и Фабиус, нови операциоони маси Шмиц.

 

Общината предостави и ехограф Алока с принтер, операционна количка, матраци, посуда, перфузори, кардиомонитори, два нови електромехнични гинекологични стола Шмиц и други помощни средства.

 

Контакти

Хотел Форест Нук 3

Град Шумен, Община Шумен, Райковски ливади
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: www.oncocenter.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ