Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен - Мисия

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Мисия

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

 

КОЦ - Шумен ЕООД оказва здравни услуги и лечебна помощ, чрез предлагане на широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ в областта на онкологията за повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението и повишаване възпроизводството на нацията.


Дейността на КОЦ Шумен ЕООД отговаря на здравните потребности на населението от обслужвания регион и е изцяло съобразена с Наредба 26/10.11.1999 година и ЗЛЗ.

 

  • Организира, провежда, контролира и оценява качеството на дейността на първичната и вторичната профилактика на злокачествените новообразувания в районите по НЗК
  • Извършва амбулаторно консултативна и диагностична дейност в разкритите кабинети по профили и звена и методично подпомага дейността на личните лекари и медицинските специализирани кабинети в регионите които обслужва
  • Организира, провежда, контролира и отчита дейностите по ранната диагностика на злокачествените новообразувания
  • Извършва целия обем лечебна и консултативна дейност за болните със злокачествени заболявания, доброкачествени тумори и преканцерози в своя район
  • Извършва регламентираните дейности за провеждане на клинични изпитания на нови методики и лекарствени средства при лечение на болни със злокачествени новообразувания
  • Извършва дейности, осигуряващи рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката
  • Извършва трудово лекарска експертиза на трайна нетрудоспособност на онкологично болните
  • Диспансерът извършва масови профилактични прегледи които се организират и провеждат въз основа на Национална и Собствена скрингова програма.

 

Цялостната дейност на КОЦ е насочена към задоволяване на потребностите от здравни услуги в областта на онкологията, както на пациенти от района, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

 

Контакти

Хотел Форест Нук 3

Град Шумен, Община Шумен, Райковски ливади
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: www.oncocenter.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ