Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен - Мисия

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Мисия

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

 

КОЦ - Шумен ЕООД оказва здравни услуги и лечебна помощ, чрез предлагане на широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ в областта на онкологията за повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението и повишаване възпроизводството на нацията.


Дейността на КОЦ Шумен ЕООД отговаря на здравните потребности на населението от обслужвания регион и е изцяло съобразена с Наредба 26/10.11.1999 година и ЗЛЗ.

 

  • Организира, провежда, контролира и оценява качеството на дейността на първичната и вторичната профилактика на злокачествените новообразувания в районите по НЗК
  • Извършва амбулаторно консултативна и диагностична дейност в разкритите кабинети по профили и звена и методично подпомага дейността на личните лекари и медицинските специализирани кабинети в регионите които обслужва
  • Организира, провежда, контролира и отчита дейностите по ранната диагностика на злокачествените новообразувания
  • Извършва целия обем лечебна и консултативна дейност за болните със злокачествени заболявания, доброкачествени тумори и преканцерози в своя район
  • Извършва регламентираните дейности за провеждане на клинични изпитания на нови методики и лекарствени средства при лечение на болни със злокачествени новообразувания
  • Извършва дейности, осигуряващи рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката
  • Извършва трудово лекарска експертиза на трайна нетрудоспособност на онкологично болните
  • Диспансерът извършва масови профилактични прегледи които се организират и провеждат въз основа на Национална и Собствена скрингова програма.

 

Цялостната дейност на КОЦ е насочена към задоволяване на потребностите от здравни услуги в областта на онкологията, както на пациенти от района, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

 

Контакти

Хотел Форест Нук 3

Град Шумен, Община Шумен, Райковски ливади
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: www.oncocenter.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

Още Здравни заведения в Община Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ