Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Информация

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни със злокачествени заболявания и преканцерози.

 

Осъществява комплексно лечение за областите Шумен и Търговище с обща численост 346 255 души.


Първата онкологична структура в района - Окръжен онкологичен кабинет - Коларовград е създаден през 1952 година и обслужва Шуменски и Търговищки окръг. Разполага с десет легла, 5 от които в АГ отделение и 5 във Вътрешно отделение на Окръжна болница.

 

От самото си създаване диспансерът извършва и амбулаторно-поликлинична дейност.

 

Постепенно разширява своята дейност и в средата на 60-те години са създадени Хирургично, Радиологично и Гинекологично отделения.

 

В началото на 70-те години на миналия век започва приложението на цитостатици при онкоболни в град Шумен, а през 1982 година е създадено и Химиотерапевтично отделение.

 

Структурата на диспансера разширяват и допълват създаваните през годините организационно методично отделение и радиоизотопна лаборатория.

 

През 1989 година Онкологичният диспансер е закрит и заедно с Пневмофтизиатричния диспансер са интегрирани в състава на Окръжна болница.


През 2000 година Диспансерът за онкологични заболявания е отделен като самостоятелно здравно заведение.

 

Разкрити са Аптека, Пато-хистологична лаборатория, сектор Образна диагностика и Клинична лаборатория.

 

Контакти

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

Град Шумен, Община Шумен, ул. Васил Априлов 63
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Шумен

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Още Здравни заведения в Община Шумен