Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Информация

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни със злокачествени заболявания и преканцерози.

 

Осъществява комплексно лечение за областите Шумен и Търговище с обща численост 346 255 души.


Първата онкологична структура в района - Окръжен онкологичен кабинет - Коларовград е създаден през 1952 година и обслужва Шуменски и Търговищки окръг. Разполага с десет легла, 5 от които в АГ отделение и 5 във Вътрешно отделение на Окръжна болница.

 

От самото си създаване диспансерът извършва и амбулаторно-поликлинична дейност.

 

Постепенно разширява своята дейност и в средата на 60-те години са създадени Хирургично, Радиологично и Гинекологично отделения.

 

В началото на 70-те години на миналия век започва приложението на цитостатици при онкоболни в град Шумен, а през 1982 година е създадено и Химиотерапевтично отделение.

 

Структурата на диспансера разширяват и допълват създаваните през годините организационно методично отделение и радиоизотопна лаборатория.

 

През 1989 година Онкологичният диспансер е закрит и заедно с Пневмофтизиатричния диспансер са интегрирани в състава на Окръжна болница.


През 2000 година Диспансерът за онкологични заболявания е отделен като самостоятелно здравно заведение.

 

Разкрити са Аптека, Пато-хистологична лаборатория, сектор Образна диагностика и Клинична лаборатория.

 

Контакти

Хотел Форест Нук 3

Град Шумен, Община Шумен, Райковски ливади
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: www.oncocenter.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

Още Здравни заведения в Община Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ