Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Град Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД
Информация

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни със злокачествени заболявания и преканцерози.

 

Осъществява комплексно лечение за областите Шумен и Търговище с обща численост 346 255 души.


Първата онкологична структура в района - Окръжен онкологичен кабинет - Коларовград е създаден през 1952 година и обслужва Шуменски и Търговищки окръг. Разполага с десет легла, 5 от които в АГ отделение и 5 във Вътрешно отделение на Окръжна болница.

 

От самото си създаване диспансерът извършва и амбулаторно-поликлинична дейност.

 

Постепенно разширява своята дейност и в средата на 60-те години са създадени Хирургично, Радиологично и Гинекологично отделения.

 

В началото на 70-те години на миналия век започва приложението на цитостатици при онкоболни в град Шумен, а през 1982 година е създадено и Химиотерапевтично отделение.

 

Структурата на диспансера разширяват и допълват създаваните през годините организационно методично отделение и радиоизотопна лаборатория.

 

През 1989 година Онкологичният диспансер е закрит и заедно с Пневмофтизиатричния диспансер са интегрирани в състава на Окръжна болница.


През 2000 година Диспансерът за онкологични заболявания е отделен като самостоятелно здравно заведение.

 

Разкрити са Аптека, Пато-хистологична лаборатория, сектор Образна диагностика и Клинична лаборатория.

 

Контакти

Хотел Форест Нук 3

Град Шумен, Община Шумен, Райковски ливади
Телефон: 054800561, 054800426, 054800832
Интернет сайт: www.oncocenter.org

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Шумен

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44. Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение,

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ