Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Град Шумен

клиниката виктория шумен

клиниката виктория шумен, лечение на неврологични заболявания

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД
Информация

Информация

 

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44.

 

Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението.

 

Осигурява консултации, диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с различни заболявания на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най - добрите постижения на медицината на територията град Шумен и областта.

 

Клиника Виктория извършва диагностика и лечение на заболявания по различни профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния и високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

 

Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите в клиниката се осъществява от :


Д-р Огняна Божидарова Донева - специалист по неврология.


Д-р Светлана Иванова - физиотерапия и рехабилитация.


Клиниката Виктория осъществява активно лечение на пациенти с остри и хронични неврологични заболявания.

 

Прилага нови методи за изследване, нови терапевтични стратегии и съвременни алгоритми на поведение.

 

Предоставя диагностика и консултации, поискани от лекари на лечебното заведение и други лечебни заведения.

 

Извършва спешна хоспитализация на болни с остри неврологични заболявания, изискващи спешна медицинска помощ, амбулаторно проследяване на болни, които са били диспансеризирани и продължават да се водят на диспансерен учет и комплексна индивидуализирана рехабилитация при болни със заболявания на нервната система.

 

В Клиниката се лекуват болни със заболявания на централната и периферна нервна система.

 

Хоспитализацията на пациентите се осъществява по клинични пътеки, по линията на доброволното допълнително здравно осигуряване, както и по платени пакети.

 

Съвременните изследвания, квалифицираните специалисти и отличните условия позволяват бърза и точна диагностика и последващо съвременно лечение.

 

НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система.

 

Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, даващи възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване - поставяне на диагнозата на болестния процес и уточняване на най - подходящото лечение.

 

Прогресът, който беше постигнат в последните десетилетия в биохимията, имунологията, генетиката и молекулярната биология, оказа благоприятно влияние върху развитието на неврологията.

 

Едновременно с това бяха разработени и въведени нови информативни и неинвазивни диагностични методики - ултразвукови, компютърна томография, ядрено - магнитен резонанс и позитронна емисионна томография.

 

ДЕЙНОСТ

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД извършва :

 

  • Консултативна, диагностична и лечебна дейност.
  • Профилактична дейност.
  • Експертиза на работоспособността на пациентите.
  • Прием на болни, нуждаещи се от спешна помощ.
  • Активно наблюдение на болни.
  • Физиотерапевтична и рехабилитационна дейност.

 

Контакти

Семеен хотел SV

Телефон: 054875065

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

Още Здравни заведения в Община Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е наложило и утвърдило се лечебно заведение, с дългогодишни традиции в здравеопазването. Води началото си от далечната 1837 год

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ