Регистър на здравеопазването

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД, Град Шумен

клиниката виктория шумен

клиниката виктория шумен, лечение на неврологични заболявания

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД
Информация

Информация

 

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД е здравно заведение със седалище град Шумен, ул. Любен Каравелов 44.

 

Предлага качествена и достъпна медицинска помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението.

 

Осигурява консултации, диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с различни заболявания на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най - добрите постижения на медицината на територията град Шумен и областта.

 

Клиника Виктория извършва диагностика и лечение на заболявания по различни профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния и високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

 

Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите в клиниката се осъществява от :


Д-р Огняна Божидарова Донева - специалист по неврология.


Д-р Светлана Иванова - физиотерапия и рехабилитация.


Клиниката Виктория осъществява активно лечение на пациенти с остри и хронични неврологични заболявания.

 

Прилага нови методи за изследване, нови терапевтични стратегии и съвременни алгоритми на поведение.

 

Предоставя диагностика и консултации, поискани от лекари на лечебното заведение и други лечебни заведения.

 

Извършва спешна хоспитализация на болни с остри неврологични заболявания, изискващи спешна медицинска помощ, амбулаторно проследяване на болни, които са били диспансеризирани и продължават да се водят на диспансерен учет и комплексна индивидуализирана рехабилитация при болни със заболявания на нервната система.

 

В Клиниката се лекуват болни със заболявания на централната и периферна нервна система.

 

Хоспитализацията на пациентите се осъществява по клинични пътеки, по линията на доброволното допълнително здравно осигуряване, както и по платени пакети.

 

Съвременните изследвания, квалифицираните специалисти и отличните условия позволяват бърза и точна диагностика и последващо съвременно лечение.

 

НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система.

 

Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, даващи възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване - поставяне на диагнозата на болестния процес и уточняване на най - подходящото лечение.

 

Прогресът, който беше постигнат в последните десетилетия в биохимията, имунологията, генетиката и молекулярната биология, оказа благоприятно влияние върху развитието на неврологията.

 

Едновременно с това бяха разработени и въведени нови информативни и неинвазивни диагностични методики - ултразвукови, компютърна томография, ядрено - магнитен резонанс и позитронна емисионна томография.

 

ДЕЙНОСТ

КЛИНИКА ВИКТОРИЯ ООД извършва :

 

  • Консултативна, диагностична и лечебна дейност.
  • Профилактична дейност.
  • Експертиза на работоспособността на пациентите.
  • Прием на болни, нуждаещи се от спешна помощ.
  • Активно наблюдение на болни.
  • Физиотерапевтична и рехабилитационна дейност.

 

Контакти

Семеен хотел SV

Телефон: 054875065

Галерия

Още Здравни заведения в Град Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ

МБАЛ ШУМЕН АД

МБАЛ ШУМЕН АД, Шумен

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен е здравно заведение за окзване на специализирана и интензивна медицинска помощ в Шуменска област. Води началото си от далечната 1837 година,

Още Здравни заведения в Община Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА, Шумен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Североизточна България. Дейност

Регистър на здравеопазването

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД, Шумен

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни съ